Fotograf/Källa: Katrine Svensson, Karlshamns kommun

Bostadsrättsföreningen Taube 31 delar sina erfarenheter av installerade solceller för andra intresserade på informationsmöte i Karlskrona 11 december. Affärsverken informerar om sin roll i processen.

Energikontor Sydost arbetar för ökad produktion av förnybar el och har därför bjudit in flertalet bostadsrättsföreningar till ett möte där BRF Taube 31 berättar om erfarenheterna av sin nya solcellanläggning, från de första idéerna till resultaten efter några månaders drift. Affärsverken informerar om hur deras roll kan se ut i samband med installation av solenergi för bostadsrättsföreningar. Länsstyrelsen Blekinge län informerar om solcellsstödet.

Tid: tisdagen den 11 december, kl. 17:30 – ca 19.30

Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket, Karlskrona
 

För mer information, kontakta

Göran Gustavsson                                                               

0709 – 21 60 54., goran.gustavsson@energikontorsydost.se

 

Informationsmötet arrangeras inom ramen för EU-projekten Enerselves och Co2mmunity, finansierade av Interreg Europe och Interreg Baltic Sea Region.

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 
Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56