I det Klimatklivsfinansierade projektet Fixa Laddplats har Energi- och klimatrådgivningen i Stockholm arrangerat seminarier och tagit fram informationsmaterial som ska hjälpa bostadsrättsföreningar inrätta laddstolpar i garage och på parkeringsplatser. Senaste rapporten visar att cirka 1000 laddplatser har installerats eller ska installerats som en direkt följd av att man tagit del av Fixa Laddplats-projektet under 2017.

- För att nå klimatmålen så måste vi jobba tillsammans, och utbyggnaden av landets laddinfrastruktur är en nödvändig pusselbit när vi bygger en mer hållbar stad, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Under 2017 arrangerades över 12 seminarier på flera platser i Stockholm, med över 1500 besökare. Projektet genomfördes i samarbete med alla länets kommuner, och drevs från miljöförvaltningen i Stockholms stad.

- Vi vet att många människor helst vill kunna ladda bilen hemma, och även att många ser möjligheten att ladda som ett hinder på vägen mot att byta till en miljösmartare bil, därför är det särskilt roligt att bostadsrättsföreningarna verkligen tagit taktpinnen i vår omställning mot en fossilbränslefri stad, säger Katarina Luhr.

För att utvärdera projektet Fixa Laddplats så har Miljöförvaltningen genomfört en undersökning hos de besökande bostadsrättsföreningarna och de deltagande leverantörerna av laddutrustning. De deltagande bostadsrättsföreningarna har uppgett att de har eller planerar att sätta upp laddplatser, totalt 910-1400 laddplatser inom de närmsta åren. De deltagande laddutrustnings-företagen har fått in en stor andel offertförfrågningar och beställningar, och även naturvårdsverket har meddelat att de har fått in ett stort antal ansökningar om Klimatklivet gällande bidrag till just bostadsrättsföreningar.

Under 2018 planeras nya seminarium, datum kommer att publiceras på www.fixaladdplats.se där man även kan finna allt informationsmaterial.

För att ta del av ärendet i sin helhet:
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1920096

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02