Idag lämnade utredaren Pam Fredman över Styr- och resursutredningens betänkande, den så kallade Struten, till minister Matilda Ernkrans. Utredningen har haft ett öppet arbetssätt och fört en löpande dialog med bland annat SULF. Idag ser vi resultatet och det är bra, på många punkter riktigt bra. Det är dock viktigt att utredningen ses som en helhet och att regeringen inte plockar ut enskilda förslag.

SULF har tidigare visat i sin rapport ”Systemfel i kunskapsfabriken” att resurserna urholkats kraftigt sedan 1994. Och utredningens förslag kommer inte att lösa situationen för studenterna. Trots detta är Strutens betänkande välkommet.

I tider när demokratiska grundpelare som fri press, fria domstolar och en fri akademi är hotade på många sätt i vår omvärld är det en lättnad att se en statlig utredning som tar sin utgångspunkt i akademiska kärnvärden. Utredningen lägger förslag som bland annat innebär ökad akademisk frihet, lagskydd för utbildningens frihet, att universitetslärares arbetsuppgifter normalt ska innehålla både forskning och utbildning, stärkt kollegialitet och ökad andel basanslag för forskning.

- Detta är frågor som SULF har drivit under lång tid. Vi är glada över att ha fått gehör, säger SULF:s ordförande Mats Ericson.

Om Sverige ska kunna konkurrera i toppen bland världens kunskapsnationer måste det finnas en långsiktighet i statens styrning av den högre utbildningen och forskningen. Därför är det bra att utredningen förslår fleråriga överenskommelser mellan regeringen och de enskilda lärosätena med minskad ryckighet som följd.

- Ansvariga politiker måste se till att förslagen genomförs som en helhet med akademisk frihet och trygga anställningar som grund, avslutar Mats Ericson

Pressbilder

Betänkandet: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolanVi ägnar hela vår kraft åt universitetslärarnas lönevillkor och professionella yrkesfrågor. Sveriges universitetslärare och forskare är det enda förbundet som på heltid ägnar sig åt högskolan. Vi kan högskolan – högskolan är vårt område. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco.


Kontakt


Ulrika Herstedt

Presskontakt

uh@sulf.se

070-796 36 30

Jon Stenbeck

Kommunikationschef

js@sulf.se

070-796 36 15

070-796 36 15