Idag lämnar Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS sina förslag till regeringen. Funktionsrätt Sverige har deltagit i utredningen och välkomnar förslagen, men ser fortsatt utmaningar för den institutionella fattigdomen.

- De flesta som bor i gruppbostad eller annat särskilt boende lever i livslång fattigdom. Utredningens förslag om ett nytt statligt stöd för boendekostnader är ett steg i rätt riktning och kan utjämna en del av skillnaderna mellan olika kommuner som idag hanterar detta på olika sätt. Men mer behövs för att undanröja fattigdomen kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Närmare 30 000 personer som tillhör LSS personkrets bor idag i särskilt boende. Hyran är ibland väldigt hög eftersom gemensamma utrymmen påverkar hyran. De flesta boende saknar möjlighet att få en arbetsinkomst och lever på mycket låga försörjningsnivåer hela livet. Möjligheten att välja bostad eller påverka sin ekonomiska situation är i princip obefintlig.

- Många försörjs i praktiken av anhöriga, de som har anhöriga vill säga, påpekar Elisabeth Wallenius. Det här är en bortglömd grupp, de allra fattigaste som inte har några möjligheter att förändra sin livssituation. Utredningens förslag leder förhoppningsvis till en del förbättringar, men många utmaningar återstår för att utrota den institutionella fattigdomen i Sverige, avslutar Elisabeth Wallenius.


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 49 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 


 Kontakt


Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

076-697 80 55

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23