​Lönerna för Gotlands skolledare ökade med sex procent 2019. Nästan mest i landet. Men fortfarande ligger genomsnittslönen för rektorerna nästan lägst i landet.

​Lönerna för Gotlands skolledare ökade med sex procent 2019. Nästan mest i landet. Men fortfarande ligger genomsnittslönen för rektorerna nästan lägst i landet.

Skolledarna på Gotland tjänade i genomsnitt 50 900 i månaden 2019. Det är fyra tusen kronor mindre än snittet för Sveriges samtliga skolledare. I fjol låg Gotlandslönerna lägst av alla.

Det är bara rektorerna i Dalarna och Västernorrland som har lägre medellön än Gotland.

Men löneutvecklingen för skolledaren på Gotland förra året var bland den högsta i landet, + 6 procent, jämfört med + 4,3 procent för hela landet. Det visar lönestatistik från Sveriges Skolledarförbund som presenteras idag.

- Årets resultat är i alla fall en avsevärd förskjutning, säger Hanna Sällström Jonasson, rektor för vuxenutbildningen och ordförande för Sveriges Skolledarförbund på Gotland.

- Arbetsgivaren har uppmärksammat frågan och prioriterat skolledarna.

Men det är fortfarande en bit kvar. En Gotlandsrektor skulle tjäna nära 10 000 mer i månaden, eller 120 000 om året om han eller hon flyttade till Stockholm. Och till med ännu mer om den nya tjänsten innebar en lön över Stockholmsmedellönen på 60 600 i månaden.

 

Lönestatistiken i korthet:

Löneökning i genomsnitt: 4,3 procent

Medellön 2019: 54 900 (52 600 år 2018)

Månadslönen i genomsnitt skolledare med kommunal huvudman är för rektor iförskola 49 700, i grundskolan 53 300, i gymnasieskolan 55 100. I fristående skolor är motsvarande siffror 45 300, 55 200 respektive 54 300.

Medellönen för samtliga skolledare i de fristående skolorna är något lägre än för de kommunala, 53 700 mot 54 900.

Svarsfrekvens: 77 procent.

Lönestatistiken finns presenterad i Du och din lön 2020.

 

Mer info:

Hanna Sällström Jonasson, ordförande i lokalavdelningen, Sveriges Skolledarförbund: 072-5621122

Frågor om lönestatistiken generellt: Monika Elowson


Bifogade filer

 Du och din lön 2020Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207