Brandrester från nästan utbrunnen virkeshög Fotograf/Källa: Ulrika Bergström/KSRR

Mer ett dygn efter att branden startade brann det fortfarande med öppna lågor på tisdagsmorgonen. Omkring 320 ton virke, avsedd att flisas, gick upp i rök på avfallsanläggningen i Moskogen.

Personal från KSRR fanns på plats under hela natten för att hålla koll så att branden i kompostmassorna inte fick ny fart.

Det virke som lagrades i väntan på att flisas, kommer från olika återvinningscentraler.

- Tack och lov var det en förhållandevis liten mängd virke. Nu var det bara 320 ton, men det hade lika gärna kunnat vara 1 500 ton som låg där. säger Maria Thuresson, KSRR:s samordnare för miljötillstånd.

Räddningstjänsten kunde använda vatten från avfallsanläggningens egna lakdammar för att släcka elden. Positivt ur miljösynpunkt då vattnet stannar i anläggningens reningssystem, istället för att rinna ut i naturen.

Brandplatsen kommer att bevakas extra noga, åtminstone under det nästkommande dygnet.

Förutom att asfalten under brandhärden är bortom all räddning har inga andra materiella skador noterats.


Platser

Kalmar

KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41