En enig kommunstyrelse beslutade under tisdagen att Timrå kommun ska vara med i Bredbandslyftet. Det innebär att kommunen kommer att delta i ett program som syftar till att vidareutveckla arbetet med bredbandsfrågor.

- Om morgondagens digitala lösningar ska vara tillgängliga för alla krävs det en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur, och redan idag påverkas flera av våra viktiga samhällstjänster av digitaliseringen i någon form. Mot den bakgrunden är det viktigt att kommunens arbete med denna fråga är strategiskt och strukturerat säger Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun.

Syftet med bredbandslyftet är att se över de strategiska val som kommunen har gjort för att hitta en ny eller justerad inriktning som främjar bredbandstillgången i kommunen. Programmet, som genomförs av Post- och Telestyrelsen (PTS), bidrar också med kartläggning av kommunens nuvarande situation och en uppskattning av investeringsbehov för den utbyggnad som återstår.

- Vi vill bli ännu bättre förberedda på att möta medborgarnas och företagens framtida behov. Vad det konkret kommer innebära för medborgare, företagare och besökare beror på vad resultatet från programmet kommer visa, säger Tony Andersson (M) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Timrå kommun.

Region Västernorrland har det regionala ansvaret för koordinering av bredbandsutbyggnaden och det var Regionen som tipsade Timrå kommun om möjligheten att delta i Bredbandslyftet. När Timrå kommun fick erbjudandet var de inte sena att tacka ja.

- Det är väldigt roligt att intresset från Timrå kommun är stort. Regionens uppgift är bland annat att stödja och underlätta kommunernas arbete med bredbandsutbyggnad och Bredbandslyftet är ett bra verktyg i det arbetet, säger Mathias Sundin bredbandssamordnare Region Västernorrland.

För mer information kontakta:

Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun, e-post: stefan.dalin@timra.se, telefon: 060-16 31 42, 073-270 95 39.  
Tony Andersson (M) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Timrå kommun, e-post: tony.andersson@timra.se, telefon: 060-16 31 58, 070-190 36 63.
Mathias Sundin bredbandskoordinator Region Västernorrland, e-post mathias.sundin@rvn.se, telefon: 070-214 38 23.

 


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt