Med inspiration från författaren och feministen Mary Wollestonecrafts resa genom bland annat Halland och Västra Götaland, genomförs nu residensprogrammet Brev skrivna under en kort vistelse i de två svenska regionerna Västra Götaland och Halland. Mellan den 27 oktober och 9 november reser två konstnärer runt i dessa regioner för att samla på sig erfarenheter och berättelser. Dessa kommer att samlas i en publikation – allt för att hitta nya och spännande förslag på regionernas framtid.

De två konstnärerna Kiran Chandra (Indien och USA) samt Antonio Vega Macotela (Mexico och Nederländerna) kommer att resa till Falkenberg, Tjolöholm, Trollhättan och Göteborg för att delta i ett nytt unikt pedagogiskt och curatoriskt residensprogram - Letters written during a short residence in the two Swedish regions Västra Götaland and Halland/ Brev skrivna under en kort vistelse i de två svenska regionerna Västra Götaland and Halland.

Upplägget har alltså inspirerats av Mary Wollstonecrafts brevsamling Letters Written During a Short Residence in Sweden, Norway, and Denmark, från 1796. Där skriver hon bland annat att "konsten att resa är bara en del av konsten att tänka", vilket indikerar en mindre nostalgisk och mer samhällsengagerad form av resande. Boken kan ses som en reseskildring men består också av självbiografiska inslag, affärskorrespondens och inte minst ger hon uttryck för filosofiska och politiska reflexioner. Här utvecklar hon bland annat sina tankar om samhällets struktur och utveckling.

De medverkande konstnärerna i residenset kommer att arbeta fritt utifrån formen av en samtida rese/guidebok eller roadmovie, som sedan samlas i en publikation – allt för att hitta nya och spännande förslag på regionernas framtid. Under resan kommer konstnärerna att sammanföras med människor i många olika sammanhang som öppnar upp för situationer där oväntade och spännande möten kan ske och få plats.


Kiran Chandra är konstnär och pedagog som i sitt arbete utgår från språket och den nära kopplingen mellan system: språk, ekologi, politik och konst. Hon är särskilt intresserad av när skriftspråket inte räcker till för att förmedla kunskap, till fördel för andra uttrycksformer, som till exempel i grottorna i Lascaux eller Bhimbhetka, eller i mötet med tusen år gammal keramik. Chandra arbetar med teckning, kollage, text, ljud och video, ofta i kombination med varandra. I tidigare verk har hon berört frågor om markexploatering, tvångsförflyttningar och självmord bland indiska lantbrukare, frågor som bottnar i de maktstrukturer som präglat samhället under hennes uppväxt i Indien.

Antonio Vega Macothela arbetar tvärvetenskapligt och intresserar sig för hur konst kan fungera som ett verktyg som förändrar betydelser i vardagen. Han utforskar begrepp som arbete, värde och utbyte, och i synnerhet valutor som system inom vilka sociala relationer etableras och förhandlas. I verket Time Exchange, 2006-2009, undersökte han om pengar kan ersättas med ett tidsdelningssystem baserat på ett utbyte av tid då olika uppgifter utförs. Verket består av 365 individuella utbyten med fångar i Santa Martha Acatila-fängelset i Mexico City. Hans verk kan förstås som både ett konkret engagemang, eftersom de ofta har en verklig inverkan på människors liv, men också på en metaforisk nivå, där de framträder som ett resultat av en åtgärd som påverkar sammanhanget. I andra verk har han bland annat involverat yrkesgrupper som gruvarbetare och soldater.

Publika aktiviteter under vistelsen:
Artist talk:
Måndag 27 oktober klockan 18.00 på tapasbaren Syrran&Brorsan i Falkenberg.
Fredag 7 november klockan 16.00 – 22.00 Göteborg. Plats anonseras snart.(I samarbete med fakultetskollegiet: Pǝ'f ɔ:m( ǝ)ns Performance/performativitet)Information publiceras även på Facebooksidan:https://www.facebook.com/pages/Letters-written-during-a-short-residence-in-the-two-Swedishregions/726072634153703?ref=bookmarks


Residensprogrammet:
Brev skrivna under en kort vistelse i de två Svenska regionerna Västra Götaland and Halland är ett program skapat av Anna Johansson, Sarah Schmidt, Fredric Gunve och Camilla Rosberg på initiativ av och finansierat genom Kultur i Väst (Västra Götalandsregionen) och Konst i Halland (Hallands Konstmuseum och Region Halland).


För mer information eller kontakt med konstnärerna, vänligen kontakta:
Anna Johansson (Falkenberg och Tjolöholm): anna.m.joh@gmail.com
Sara Schmidt (Trollhättan): sarah@golddiggerproductions.se
Fredric Gunve (Göteborg): fgunve@yahoo.se
Petra Johansson, Kultur i Väst: petra.johansson@kulturivast.seKultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se


Bifogade filer

 tqgqzlzq7bv4eiaamdir
Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45