Under lång tid har det varit en turbulent personalsituation vid flera av landets dialysmottagningar.

Vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har en majoritet av erfarna dialyssjuksköterskor slutat utan att man har kunnat återbesätta vakanserna. Patienter tvingas utan förvarning från den ena dagen till den andra flytta till andra dialysmottagningar där man tillfälligt kan ge dem behandling. Det finns patienter som med fara för livet tvingats gå utan dialys över en vecka på grund av att man saknat resurser att förbereda patienten för dialysbehandling. Utan behandlingen avlider patienten så småningom. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset slutade nyligen 27 erfarna dialyssjuksköterskor. I Jönköping, där både självdialysverksamheten och sjukhuset prisats för sin verksamhet av bland annat Dagens Medicin, har i stort sett alla sjuksköterskor nu sagt upp sig eller gått i pension. På flera andra håll i landet, bland annat i Skövde, rapporteras om likartade situationer.

 

Trots att både patienter och personal sedan länge reagerat över situationen och gjort anmälan till Arbetsmiljöverket och Patientnämnder har inget hänt och läget förvärrats.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 22 Maj skriver fyra företrädare för Njurförbundet att förbundet känner oro för alla de patienter som drabbas och är frustrerade och oroliga över nya rutiner och oerfaren personal som de tvingas leva med. För patienten är det en kränkande upplevelse att inte få vara delaktig i var och när man ska få sin behandling eller med vem som man ska få dela dialysrum med. På vilken arbetsplats skulle en arbetstagare acceptera en liknande situation undrar Njurförbundet?

Njurförbundet anser att folkhälsominister Gabriel Wikström nu måste informera sig om hur patienternas situation påverkas av bristen på dialyssjuksköterskor. Det är de berörda sjukvårdshuvudmännen som har det egentliga ansvaret för frågan men situationen är nu så pass allvarlig att det krävs omedelbara åtgärder med riktade insatser som bör komma direkt från Gabriel Wikström som är ansvarig minister anser Njurförbundet.

För ytterligare information kontakta gärna förbundsordförande Håkan Hedman, tel. 070-7181670, hakan.hedman@njurforbundet.se.

Fakta: 4 000 svenskar behandlas med dialys för att deras njurar har slutat att fungera. För några är det en tillfällig behandling, i väntan på en njurtransplantation. Men majoriteten har inte medicinska förutsättningar för en transplantation, varför behandlingen måste pågå resten av livet. De flesta får dialys 3 – 4 gånger per vecka, 4 – 5 timmar per gång, vid någon av landets drygt 60 dialysmottagningar. Under en 20-årsperiod har antalet dialyspatienter i Sverige fördubblats. Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401