Bristen på tandhygienister i Västra Götaland är ett stort problem. Orsaken är att antalet utbildningsplatser är alldeles för få i relation till behoven. För närvarande saknas cirka 50 tandhygienister i Folktandvården Västra Götaland och bristen är lika stor i hela länet. – Det är allvarligt, säger tandvårdsstyrelsens ordförande Stig-Olov Tingbratt.

De senaste åren har trycket på Folktandvården ökat kraftigt i hela Sverige. En växande befolkning med fler barn och gamla, de grupper som behöver mest hjälp med sina tänder, kräver mer tandvårdspersonal. Den stora bristen på tandhygienister och till viss del även tandsköterskor leder till försämrad tillgänglighet.

Folktandvården har under många år arbetat för att öka antalet tandhygienister i verksamheten, då deras kompetens är viktig för vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete.
– Det handlar om att rätt person gör rätt saker, säger Anneli Bernhardsson, HR-chef i Folktandvården Västra Götaland. Idag får vi anställa tandläkare istället för tandhygienister. Det innebär att kostnaden för vården ökar när tandläkarna får göra en större andel undersökningar, förebyggande insatser och enklare ingrepp istället för att koncentrera sig på mer komplicerad diagnostik och behandling.

Rekryteringsbehovet av tandhygienister i Västra Götaland uppgår till drygt 50 per år. Idag finns enbart 30 utbildningsplatser i Göteborg. Nedläggningen av tandhygienistutbildningen vid Karlstads universitet innebär att Göteborgs universitet även ska kompetensförsörja landsting och regioner utanför Västra Götaland, vilket kräver en utbildningskapacitet med totalt 70 platser per år.

Tjänstemän och politiker inom Folktandvården och Västra Götalandsregionen har arbetat intensivt med att försöka lösa problemen, både genom kontakt med utbildningsdepartementet, högskolor och universitet.
– Ska Sverige fortsätta att ha en munhälsa i världsklass måste kompetensförsörjningen lösas, säger Stig-Olov Tingbratt, tandvårdsstyrelsens ordförande. Om inte utbildningsdepartementet agerar i de här frågorna kommer läget att förvärras ytterligare och Folktandvården får på sikt svårt att genomföra sina uppdrag. Det ser vi som mycket allvarligt. Det är bråttom och vi har redan väntat alldeles för länge!

För frågor kontakta:
Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör, tel. 0705-53 49 91
Stig-Olov Tingbratt, ordförande, tel. 0709-35 84 55
Anneli Bernhardsson, HR-chef tel. 070-725 23 86

Om Folktandvården Västra Götaland
På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 000 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn
Youtube  


Bifogade filer

 Release
Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57