Havsmiljöinstitutet, som ska öka användningen av den svenska havsmiljöforskningen, är ett samarbete mellan fyra universitet. Statskontorets utvärdering av Havsmiljöinstitutet konstaterar att det finns brister i samverkan mellan universiteten. Konsekvenserna blir att resurserna inte används på ett effektivt sätt och att verksamheten inte skapar det mervärde för havsmiljöförvaltningen som den har potential att göra.

Havsmiljöinstitutet bildades 2008 och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och Umeå universitet. Institutet har sitt kansli vid Göteborgs universitet.

Bättre samarbete kan skapa mervärde för havsmiljöförvaltningen
Institutets verksamhet är efterfrågad av externa mottagare och institutet levererar underlag med god kvalitet. Statskontorets utvärdering visar dock att endast en fjärdedel av institutets projekt genomförs i samarbete mellan de olika universiteten. Utvärderingen visar även att samarbetet i kommunikationsfrågor är mycket svagt. Bristerna i samverkan har lett till ineffektiv användning av statliga medel både inom institutet och inom havsmiljöforskningen.

Flera orsaker bakom bristande samarbete
Regeringens beslut om Havsmiljöinstitutet ger stort utrymme för universiteten att själva välja hur mycket de vill samarbeta inom institutet. Universiteten är starka egna aktörer och upplever inte alltid en nytta med samarbetet som det nu är utformat. Statskontoret anser att de universitet som deltar i samarbetet både behöver finansieras och synliggöras mer genom Havsmiljöinstitutet än vad som är fallet idag.

-  Ett bättre samarbete mellan universiteten skulle leda till en effektivare användning av statliga medel både inom Havsmiljöinstitutet och inom havsmiljöforskningen som helhet, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Läs rapporten Utvärdering av Havsmiljöinstitutet

Kontakt:
Michael Kramers, Statskontoret tel. 08-454 4627 michael.kramers@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26