Betydande brister i Försäkringskassans förutsättningar för att införa omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har fått allvarliga konsekvenser för många personer och familjer med barn med funktionsnedsättning. Det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som publiceras i dag.

ISF har granskat införandet av förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som ersatte vårdbidrag och handikappersättning i januari 2019.

  • Försäkringskassan har haft för kort tid för förberedelser och det har inte funnits tillräcklig kapacitet i handläggningen för att hantera alla ansökningar som kommit in, säger Maria Gustavson, projektledare på ISF.

Granskningen visar att handläggningstiderna gradvis har vuxit och sedan hösten 2019 är de i genomsnitt åtta månader. Cirka 38 000 personer inom omvårdnadsbidrag och cirka 20 000 inom merkostnadsersättning väntar på beslut om sin ansökan i mars 2020.

  • Det är allvarligt med så långa handläggningstider. Det drabbar personer och familjer med barn med funktionsnedsättning. Många blir av med sina tidigare ersättningar, som fasas ut under införandet av de nya, och står då utan ersättning under en lång period, säger Maria Gustavson.

Vid framtida reformer behöver regeringen säkerställa att det finns tillräckligt med tid och resurser för Försäkringskassan att göra nödvändiga förberedelser.

  • Sex månader från beslut till införande är kort tid för en så stor reform. Myndigheten behöver bland annat hinna utveckla nytt it-stöd, tolka lagstiftningen och omsätta den till praktiska vägledningar och arbetsprocesser, rekrytera och utbilda handläggare, beslutsfattare och specialister, säger Maria Gustavson.

Försäkringskassan behöver samtidigt säkerställa att området som ska genomföra en reform har tillräcklig kapacitet i handläggningen i förhållande till de behov som kommer att uppstå, för att enskilda inte ska drabbas.

Rapportens titel: Införandet av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. En granskning av hur Försäkringskassan har infört två nya förmåner i sin verksamhet till personer med funktionsnedsättning, ISF Rapport 2020:5Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@inspsf.se

010-1741557

Ola Leijon

Tf. generaldirektör

ola.leijon@Inspsf.se

010-174 15 00

010-174 15 60