Hur kan hästen vara till nytta som ett fossilfritt transportmedel i stadsnära miljöer? Det både diskuteras och visas vid en träff på Strömbäcks folkhögskola.

Gräsklippning, slåtter och dragkraft - brukshästen kan fortfarande spela en viktig roll som ett fossilfritt transportmedel. Och inte bara på landsbygden, utan även i staden och i stadsnära miljöer. Länsstyrelsen Västerbottens projekt "Fossilfria transporter i norr" bjuder tillsammans med Brukshästföretagarna i Västerbotten och Hushållningssällskapet in till en dag i hästens tecken på Strömbäcks folkhögskola, den 14 oktober mellan kl 9 och 14,30. Föreutom presentationer och diskussioner, blir det också demonstration av hästkrafterna i form av hästdragen gräsklippare och slåttermaskin.

Detaljerat program finns publicerat i Newsmachine.

För frågor, kontakta Johan Edqvist, projektledare för Fossilfria transporter i norr, tel 072-220 68 75Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04