Budgeten för 2018 innehåller en satsning med 100 genomgångsbostäder per år som kommer att gå till barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden. Sedan 12 år tillbaka minskar hemlösheten i Stockholm men just för gruppen barnfamiljer ökar den. I dagsläget förmedlas cirka 400 av de 500 försöks- och träningslägenheterna som Stockholms socialtjänst varje år får från allmännyttan, resterade används inte.

Systemet kommer nu att justeras så att dessa 100 lägenheter istället görs om till genomgångsbostäder för att hemlösheten ska fortsätta att sjunka i Stockholm. Genomgångsbostäder är en biståndsbedömd insats där barnfamiljerna får kontrakt på upp till fem år, med möjlighet till ytterligare 2 år, för att samla på sig köpoäng för att sedan komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

- Jag är mycket glad över den här budgetsatsningen, nu kan vi omplacera 100 barnfamiljer som idag bor i tillfälliga boendelösningar till genomgångsbostäder. Att bo på hotell och vandrarhem påverkar barnens hälsa, de känner oro inför framtiden, får ingen ro till läxläsning och vågar i många fall inte ta hem kompisar eller säga var de bor. Med den här satsningen har jag stora förhoppningar om att vi inom fem år kommer att ha löst problemet med långvariga placeringar för barnfamiljer på hotell och vandrarhem, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd Stockholms stad.

I dagsläget är det cirka 350 barnfamiljer i Stockholm som lever i osäkra boendeförhållanden, varav cirka 190 betraktas vara i en akut situation, vilket innebär att de bor på till exempel hotell och vandrarhem eller i en jourlägenhet. En genomgångsbostad består av 2-4 rum och kök med måndagshyror mellan 7000-14000 kr i månaden. En plats på hotell kostar cirka 25 000 kr i månaden.

- Förutom att hotell och vandrarhem är väldigt dåligt för barnen så är det också en mycket dyr lösning, så detta är helt klart en win-win, säger Åsa Lindhagen (MP).

Barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden är en prioriterad målgrupp. Idag lever ett antal barn på hotell och vandrarhem i Stockholm på grund av bostadslöshet. För att förhindra att barn lever långa perioder under sådana omständigheter kommer socialnämnden i samarbete med stadens stiftelse SHIS Bostäder säkerställa fungerande rutiner och samverkan med stadsdelsnämnderna och ta fram fler genomgångsbostäder för barnfamiljer som långvarigt saknar bostad. Utgångspunkten är att barn inte ska behöva byta skola eller förskola vid flytt till ett tillfälligt boende.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
 
Besök gärna vår hemsida.
Följ oss på FacebookInstagram och Twitter


Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02