Stockholms stad satsar 4 miljoner kronor extra i budgeten för 2018 på fler Peer Supporters. En Peer Support är en professionell kamratstödjare inom den kommunala socialpsykiatrin som själv har erfarenhet av psykisk ohälsa. Det innebär att personer som lever med psykisk diagnos som exempelvis bipolaritet, schizofreni eller depression kan få hjälp av en person som vet vad det innebär eftersom hen har upplevt det själv och återhämtat sig.

Med rätt stöd och hjälp till rehabilitering kan fler i socialpsykiatrins målgrupper gå över till egen försörjning, praktik eller studier. Under 2016 var 3 762 personer mellan 20-64 år aktuella för en socialpsykiatrisk insats i Stockholm.

- Att få stöd av en person som förstår vad man går igenom och som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan vara avgörande för en människas rehabilitering. Därför satsar vi på fler Peer Supports. Det här är en insats som har starkt stöd i forskningen och som kommer betyda mycket för stockholmare som lider av psykisk ohälsa, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd Stockholms stad.

Peer Support är en metod med starkt brukarperspektiv som genomförs i samverkan med brukarorganisationer. Det innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till stödpersoner och blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare i deras återhämtningsprocesser. Peer Supportern fokuserar på mötet och samtalet med brukaren och fungerar som ett komplement till övrig personal. Peer Support är relativt nytt i Sverige. Det finns bland annat i USA, England, Nederländerna och på Nya Zealand. I Sverige pågår det ett utvecklingsarbete med detta i Stockholm, Skåne, Västra Götaland och i Västerbotten. Stockholms stad är den första kommunen som har valt att satsa på Peer Support.  

- Peer support har gett både våra deltagare och vår personal ny inspiration kring återhämtning. Det är spännande att jobba med nya arbetssätt som känns hoppingivande och kraftfulla, säger Eva Lundgren, enhetschef på Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning som har haft Peer Support på träffpunkten ToRa i stadsdelen.

För närvarande finns det fem Peer Supportrar i staden varav fyra är anställda inom socialtjänsten, och en på verksamheten Alfa som finns inom arbetsmarknadsförvaltningen. Fyra miljoner kronor skulle räcka till cirka ytterligare 9 tjänster. 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02