Migrationsverkets resursbehov väntas minska de närmaste åren. Det förslag till budget som regeringen idag presenterat ligger i stora drag i linje med de behov verket ser framför sig. Regeringen uttrycker samtidigt förväntningar på resultat och effektiviseringar.

De föreslagna anslagen bygger på Migrationsverkets prognos, men i beräkningen ligger även att verket vidtar åtgärder som leder till effektivitetsvinster på minst 200 miljoner kronor årligen från och med nästa år.

– Migrationsverket har haft en konstruktiv dialog när det gäller behovet av resurser för att hantera effekten av det stora antalet asylsökande förra året. Regeringen har dock förväntningar på verket att ökar effektiviteten än mer. Vi kommer därför att arbeta vidare med utvecklingen av våra processer för att möta de kraven, säger Migrationsverkets ekonomidirektör Anders Lundbeck.

Anpassa dimensioneringen
På förvaltningsanslaget anvisas Migrationsverket 5,9 miljarder kronor nästa år och 5,2 miljarder 2018. Hur mycket verket i praktiken disponerar avgörs även av anslagssparande och anslagskredit.

– På längre sikt är det väldigt svårt att med säkerhet förutse vilka resursbehov Migrationsverket kommer att ha. Som vi såg förra året kan förutsättningarna snabbt ändras, men utifrån det vi vet idag och utifrån våra prognoser, så kommer vi att behöva anpassa verkets dimensionering när vi blickar framåt, framför allt i planeringen för 2018, säger Anders Lundbeck.

I budgetförslaget ingår att Migrationsverket från och med 2017 blir ansvarig myndighet för bosättning av nyanlända och att Migrationsverkets ansvar för organiserad sysselsättning för asylsökande enligt förslag försvinner nästa år.

Budgetpropositionen har lämnats över till riksdagen som kommer att hantera förslaget under november.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.