Dagens krav på energieffektivisering kan upplevas svåra om man har ett gammalt hus med kulturhistoriska värden man vill bevara. Men det finns sätt att både bevara byggnaden och effektivisera energianvändningen. Under temadagen kommer kunniga personer med lång erfarenhet berätta om tekniker, material och andra åtgärder.

Bengt Adolfi, är byggnadsingenjör och styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen. Han berättar om lämpliga åtgärder vid energieffektivisering och byggnadsvård samt hantering av förhållandet mellan värme, luft och fukt. Som privatperson ställs man inför många frågor inför val av rätt isoleringsmaterial. Varis Bokalders, arkitekt och författare till flera böcker om ekologiskt byggande, går igenom de olika typerna av isoleringsmaterial och dess skillnader och vilka egenskaper och påverkan de har på inomhusklimatet.

På programmet i övrigt, Energiförbättringar du kan göra direkt, Långsiktigt hållbara uppvärmningslösningar och information om byggnadsvårdsprojektet Co2ol Bricks.

När: Onsdag 30 november 2011 kl. 13 – 18

Var: Kalmarsalens glasveranda , Kalmar läns museum, Skeppsbrogatan 51 - Ångkvarnen, Kalmar.

Läs hela programmet här http://www.byggnadsvard.se/temadagar/byggnadsv%C3%A5rdsf%C3%B6reningens-temadagar/380-jakten-p%C3%A5-kilowatten

Temadagen arrangeras i samverkan mellan Svenska byggnadsvårdsföreningen, Kalmar läns museum, Kalmar kommun och Co2ol Bricks Energikontor Sydost.

För mer information, kontakta Daniel Uppsäll, daniel.uppsall@energikontorsydost.se te. 0768-61 70 00.


Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56