I slutet av februari är det byggstart för den nya återvinningscentralen med självservice i Alsterbro. Därmed stängs vår mini-ÅVC under byggnationen och besökare hänvisas istället till Bäckebo.


Bild från självservice-ÅVC:n i Figeholm. Besökarna loggar in med sitt körtkort för att komma in på återvinningen.
Tisdagen den 4 februari var sista dagen som KSRR:s mini-ÅVC stannade i Alsterbro. Nästa gång Alsterbroborna kan lämna sitt grovavfall på hemmaplan kommer de att göra det på en alldeles nybyggd återvinningscentral.
 
Den befintliga asfaltytan på Alsterbrovägen breddas, ett nytt staket och motordriven grind ska sättas upp, samt att belysning och inpasseringssystem ska installeras.

Om allt går enligt byggplanerna står anläggingen klar för invigning i mitten av maj. Under byggnationen hänvisas besökare som vill lämna grovavfall till vår mini-ÅVC som besöker Bäckebo följande datum 12/3, 9/4 och 14/5, klockan 16-18.

Upplägget för ÅVC Alsterbro blir detsamma som på självservice-ÅVC:n i Figeholm. Privatpersoner som bor i någon av våra medlemskommuner får efter en kortare utbildning tillgång till återvinningen genom att logga in med sitt körkort, eller avsett passerkort som erhålls från KSRR.

I Alsterbro kommer vi dessutom att ta emot farligt avfall.

Ytterligare en självservice-ÅVC är i startgroparna för att byggas i Kristdala. Där pågår bygglovsförhandlingar och beslut väntas först i mitten på mars. Även här permanentas platsen för mini-ÅVC på Industrivägen.

FAKTA – ÅVC Alsterbro
Plats: Alsterbrovägen (nuvarande plats för mini-ÅVC).
Entreprenör: Dynacon
Kostnad: 1 450 000 :-
Yta: 1 100 kvadratmeter


Platser

Kalmar

Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för att omhänderta hushållens avfall, informera om källsortering och verka för minskat avfall inom våra medlemskommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. Inom förbundet bor det ca 185 000 invånare. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos Kretslopp Sydost arbetar ca 90 medarbetare och vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och Kretslopp Sydost omsätter ca 205 Mkr årligen.


Kontakt