I slutet av februari är det byggstart för den nya återvinningscentralen med självservice i Alsterbro. Därmed stängs vår mini-ÅVC under byggnationen och besökare hänvisas istället till Bäckebo.


Bild från självservice-ÅVC:n i Figeholm. Besökarna loggar in med sitt körtkort för att komma in på återvinningen.
Tisdagen den 4 februari var sista dagen som KSRR:s mini-ÅVC stannade i Alsterbro. Nästa gång Alsterbroborna kan lämna sitt grovavfall på hemmaplan kommer de att göra det på en alldeles nybyggd återvinningscentral.
 
Den befintliga asfaltytan på Alsterbrovägen breddas, ett nytt staket och motordriven grind ska sättas upp, samt att belysning och inpasseringssystem ska installeras.

Om allt går enligt byggplanerna står anläggingen klar för invigning i mitten av maj. Under byggnationen hänvisas besökare som vill lämna grovavfall till vår mini-ÅVC som besöker Bäckebo följande datum 12/3, 9/4 och 14/5, klockan 16-18.

Upplägget för ÅVC Alsterbro blir detsamma som på självservice-ÅVC:n i Figeholm. Privatpersoner som bor i någon av våra medlemskommuner får efter en kortare utbildning tillgång till återvinningen genom att logga in med sitt körkort, eller avsett passerkort som erhålls från KSRR.

I Alsterbro kommer vi dessutom att ta emot farligt avfall.

Ytterligare en självservice-ÅVC är i startgroparna för att byggas i Kristdala. Där pågår bygglovsförhandlingar och beslut väntas först i mitten på mars. Även här permanentas platsen för mini-ÅVC på Industrivägen.

FAKTA – ÅVC Alsterbro
Plats: Alsterbrovägen (nuvarande plats för mini-ÅVC).
Entreprenör: Dynacon
Kostnad: 1 450 000 :-
Yta: 1 100 kvadratmeter


Platser

Kalmar

KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41

Maria Schade

Förbundschef

maria.schade@ksrr.se