När du köper gasol från Primagaz stödjer du miljövänliga lösningar. BioGasol är tillverkad av 100% hållbar biomassa och kan byta till BioGasol utan att ändra på din nuvarande utrustning.

Du får en smidig påfyllning av gasol och alltid den mängd du betalar för. ”Det är endast miljön som märker skillnaden” 

BioGasol är bättre för miljön då den är tillverkad av 100% biomassa, vilken tillverkas i Nederländerna. För att minska på CO2-utsläpp, så transporteras inte biomassan till Sverige. Produktion av Primagaz gasol sker i Rotterdam, på deras specialbyggda produktionsenhet i Rotterdam. Dessutom behöver du inte byta ut din nuvarande utrustning när du byter till BioGasol.

Det finns många användningsområden med gasol

Du kan använda dig av gasol på olika sätt. Till exempel till grillen, terrassvärmaren och stugan, men även för att ta bort mossa och ogräs mellan plattorna. Detta gör det ännu mer viktigt att välja en mer miljövänlig gasol. Biogas är tillverkad av 100% biomassa och det sker ingen onödig frakt. Biomassan tillverkas i Nederländerna och produktionen av biogasen sker på en specialbyggd produktionsenhet i Rotterdam.

Du kan vara trygg med påfyllning av gasol från Primagaz. De gör det smidigt och du betalar enbart för den mängd gasol som fylls på. Skulle det finnas gasol kvar i din flaska, så behålls den. Det sker mätning av den gasol som fylls på och det är enbart för denna mängd du betalar för. Få mer information på www.primagaz.se.

Viktigt med rätt hantering av din gasolflaska 

  • Gasolflaskan ska alltid förvaras stående. Stående i alla steg - transport, hantering och förvaring.

  • Kontrollera flaskan regelbundet, minst en gång om året. Varje gång gasolflaskan byts ut ska det utföras kontroll av regulatorn och slangar samt utföras ett läcktest.

  • Vid flaskbyte är det viktigt att all gasolutrustning, exempelvis grill och värmare, stängs av och ventilen på regulatorn ska också vara avstängd.

  • Då gasolflaskan inte är i drift ska den vara avstängd.

  • Gasolflaskan ska alltid vara så säkert placerad att det inte finns risk för fall, stötar och uppvärmning.

  • Tillräcklig ventilation är viktigt då gasol används. Vid förbränning förbrukar ett kilo gasol 12 kubikmeter luft.

Primagaz mål är att skapa ren luft och dramatiskt minska våra koldioxidutsläpp 

BioGasol är konkurrenskraftiga, då det är ett renare och billigare alternativ jämfört med lösningar som drivs med olja eller elektricitet. Dessutom jobbar Primagaz till miljöns fördel. Konsumenterna kan alltid känna sig trygga med hanteringen av våra gasflaskor och vid påfyllning av ny gasol. 

Kontakta gärna kundsupport vid frågor eller hjälp. Ring +46 303 72 71 00 eller maila via länken på hemsidan.Kontakt