• återanvänder tidningar och böcker genom ett lånebibliotek för gäster och återanvänder grillkoll
 • dokumenterar de kemikalier som används och mängden, försöker samtidigt minska mängden kemikalier genom att köpa miljömärkt
 • pantar allt som kan pantas, återvinner allt som går att återvinna.
 • – Vi klarar oss med en vanlig soptunna på 190 l och hämtning varannan vecka, även under högsäsong med 40-60 gäster på plats. Utan en enda extrasäck sedan januari 2009! Genomsnittlig mängd sopor är 0,25 - 0,55 l per gäst och natt, säger campingens ägare Frank Feuker.

  Camping 45 deltar i ”Europa minskar avfallet”, som pågår 20-28 november. Det är ett treårigt EU-projekt, som arrangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige som nationell samordnare. Projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

  – I Sverige är vi duktiga på att återvinna avfallet som material eller energi, men de stora mängderna är en utmaning. Om vi minskade mängden hushållsavfall med bara fem procent skulle utsläppen av växthusgaser gå ned med motsvarande 300 000 ton koldioxid per år. Det är jämförbart med utsläppen från energianvändningen i en medelstor svensk stad, säger Avfall Sveriges informationschef Anna-Carin Gripwall.

  Under veckan kommer drygt 200 aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

  Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter.

  För mer information kontakta:
  Frank Feuker, Camping 45, mobil 073-840 26 28, info@camping45.com
  Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
  Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


  Kontakt


  Anna-Carin Gripwall

  Kommunikationschef

  acg@avfallsverige.se

  070-6626128

  Tony Clark

  VD

  tony.clark@avfallsverige.se

  040-35 66 05

  0722-45 22 20