Omslag Från stor stad till storstad Fotograf/Källa: Omslag och grafisk form: Helena Wikström, Hewidesign

Caroline Krook och Stockholms stift är nästan jämngamla och förutom sina egna år som tjänstgörande biskop har hon haft förmånen att träffa samtliga biskopar i stiftet. Därför löper den berättelsen som en röd tråd i ett av bokens avsnitt. Vi får genom de olika biskoparna se hur både kyrkan och samhället har utvecklats i ett Stockholm som gått från stor stad till storstad.

”Den här boken är skriven därför att jag har saknat den. Under min tid som biskop i Stockholms stift hade jag velat ge en sådan bok till de blivande prästerna och diakonerna, till nyanställda och till förtroendevalda – och naturligtvis till alla som har någon form av intresse för kyrkan.”                                                                                                 

                                                                                                                                                                        Ur förordet 

Vi får genom de olika biskoparna se hur både kyrkan och samhället har utvecklats i ett Stockholm som gått från stor stad till storstad. Boken innehåller också en översiktlig kyrkohistorisk del samt ett avsnitt där Caroline Krook följer musiken, diakonin och undervisningen från stiftets tillkomst till idag. I den sista delen av boken får läsaren möta ett par av stiftets förtroendevalda. Boken avslutas i ett samtal med nuvarande biskop Andreas Holmberg, som delar tankar om nuet och framtiden. Innehåller många foton och illustrationer. 

Caroline Krook är född och uppvuxen i Stockholm. Hon prästvigdes för Lunds stift 1969 men flyttade åter till sin hemstad 1985, där hon blev domprost 1990 och biskop 1998. Hon gick i pension 2009. Hon är förnärvarande ordförande i Sigtunastiftelsens styrelse och engagerad i frågor som rör kyrka och kultur. Hon håller ofta helgmålsbön i Sveriges television samt predikar i stadens kyrkor, bland annat i Slottskyrkan där hon är e.o. hovpredikant.

Produktinformation

Titel: Från stor stad till storstad. Stockholms stift igår och idag  

Författare: Caroline Krook

Förlag: Verbum AB

Omslagskollage och grafisk form: Helena Wikström, Hewidesign

ISBN: 978-91-526-3848-4

Pris: Från 259 kr/st

Utgivning: december

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28