–Ingmar Bergmans personliga tro var full av motsägelser. Ena stunden kunde han säga att han var utan gudstro, för att ett ögonblick senare berätta om vilka han nämnde i sin aftonbön, säger Caroline Krook, biskop och författare till den nya boken Rastlös sökare och troende tvivlare – Existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman. 

–Uppgiften att skriva en bok om existentiella frågor i några av Ingmar Bergmans filmer, inför hans 100-årsdag, har jag närmat mig enligt lustprincipen. Och för Ingmar Bergman betydde just lusten mycket. Han tyckte att det var roligt att arbeta och roligt att göra film. Boken är inte ett bidrag till Bergmanforskningen. Den är tänkt att vara en lättillgänglig guide för alla som fascineras av hans filmkonst eller varför inte en introduktion för dem som inte sett filmerna. Eftersom jag gillar Strindberg har det blivit en del om honom också. Två giganter som hör ihop, säger Caroline Krook om sin nya bok Rastlös sökare och troende tvivlare.

Caroline Krook gör nedslag i flera av Bergmans stora filmer och belyser hans personliga frågor om Gud och om livet. Varför är Gud så tyst? Hur kan Gud tillåta? Vem är jag egentligen? Hon guidar läsaren genom filmer som Det sjunde inseglet, Nattvardsgästerna, Tystnaden, Persona och Fanny och Alexander.

Caroline Krook är biskop. Hon har i hela sitt liv varit intresserad av olika konstnärliga uttrycksmedel och hon menar att livsfrågorna ofta blir tydligare i konsten än i förkunnelsen. Caroline Krook har också skrivit böckerna Ett bönens år, Tillitens mässa och Mötesplatser på Verbum.

Titel: Rastlös sökare och troende tvivlare – Existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman
Författare: Caroline Krook
Omslag och gradisk form: Anna Larsson Design
ISBN:  978-91-526-3715-9 
Utgivning: 30 oktober 2017
Recensionsdatum: 30 oktober 2017
Pris: Från 219 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.seLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28