Berättarministeriets bild till pressmeddelandet "Berättarministeriet flyttar in i Världslitteraturhuset i Gamlestaden"

Den 27 november besökte Centerns partiledare Annie Lööf Berättarministeriets skrivarverkstad i Husby. Syftet med besöket var att lära sig mer om Berättarministeriets verksamhet samt diskutera samverkan och skolans roll i arbetet för att minska segregationen i samhället.

Foton: Kate Gabor

–        Vårt uppdrag är att vara ett stöd för lärarna så att fler barn kan lämna grundskolan med gymnasiebehörighet, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsledare på Berättarministeriet. För att få till stånd en positiv förändring krävs engagemang ifrån alla delar av samhället och det är därför samverkan är så viktig. Vi är glada och mycket hedrade att Annie Lööf väljer att uppmärksamma vår verksamhet på det här sättet.

Stiftelsen Berättarministeriets verksamhet syftar till att på ett lustfyllt sätt uppmuntra barn och unga i socioekonomisk utsatta områden att erövra det skrivna ordet, för att på så vis aktivt kunna delta i samhällslivet. Under besöket på fredagen tog Annie Lööf del av berättelserna som eleverna i Klass 3C från Nälstaskolan författade under dagen. Partiledaren Annie Lööf och Berättarministeriets verksamhetsansvarig Dilsa Demirbag-Sten diskuterade vikten av att med gemensamma krafter motverka segregationens effekter i utsatta områden.

–        Alla barn i Sverige ska ha samma förutsättningar i livet, oavsett vilket område man är uppväxt i eller vilken skola man gått. Så är det inte idag. Att erövra språket är en viktig nyckel för att kunna ta del av, och göra sig hörd i samhället. Berättarministeriet utför ett viktigt arbete för att motverka effekterna av de skillnader som tyvärr finns i utsatta områden i dagsläget, säger Annie Lööf.

För mer information, kontakta:
Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig Berättarministeriet
dilsa@berattarministeriet.se, 070-958 82 04

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Skrivarverkstäderna finns i Husby och Hagsätra i Stockholm, i Södertälje och Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.
www.berattarministeriet.se Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Fanny Siltberg

pressansvarig

fanny.s@berattarministeriet.se

073 - 682 31 25