EU-kommissionen har pressat Belgien att häva sitt veto mot CETA- men landet har inte gett upp sina krav och CETA-införandet villkoras starkt. Det är sannolikt att avtalet stoppas senare.

Det säger Jordens Vänners ordförande Andrea Söderblom-Tay i ett uttalande om CETA-avtalet.

Belgien ställer fortsatta krav, som att rätten för företag att stämma stater (ICS) skall skrivas om och att EU domstolen skall godkänna det. Avtalet ska inte heller äventyra EU:s GMO-lagstiftning eller försiktighetsprincipen. Vallonien och andra regioner tar sig även rätten att säga nej till avtalet i ett senare skede. Vill EU-kommissionen och Kanadas regering få igenom avtalet måste förhandlingarna öppnas på nytt. Detta betyder en väsentlig fördröjning.

– Många har fått upp ögonen för CETA bara sista dagarna och när de läser avtalet inser de att de håller med Vallonien. Om opinionen växer kan det bli så i slutänden att Belgarnas strid nu blev början till slutet för CETA, säger Andrea Söderblom-Tay.

Kontakt:
Andrea Söderblom-Tay, ordförande Jordens Vänner/Friends of the Earth Sweden, 0739 397028


Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt