Dagens klimapolitikk, kombinert med liten kunnskap om hvordan inhalatorer for pasienter med astma og kols påvirker miljøet, kan potensielt påføre pasientene skader. Chiesi, som er ledende innen innovasjon på respirasjonsområdet, er opptatt av at medisinsk behov og pasientsikkerhet alltid må komme først. Chiesi ønsker derfor å advare mot potensielt alvorlige konsekvenser av et for rask skifte av astma- og kolspasienter over til såkalte «grønne inhalatorer». Chiesi nyeste inhalatorer er en innovativ doseregulert sprayinhalator (pMDI), med minimal klimapåvirkning. Takket være en ny drivgass vil fremtidens sprayinhalatorers CO2-utslipp være på samme nivå som pulverinhalatorer. Miljøvennlig doseregulespray inhalator (pMDI) vil bli lansert ved utgangen av 2025. Dette er mulig fordi: • Chiesi nå har signert den første kommersielle avtale med drivgassleverandøren Koura • Den nye sprayinhalatoren vil sikre at pasientene fortsette vil ha tilgang til et optimalt behandlingsalternativ

4. desember 2019, Parma, ITALIA: Chiesi (Chiesi Group), et  internasjonalt  forskningsbasert  legemiddelfirma, kunngjør i dag på FNs klimakonferanse (COP25) planene for markedsføring av en banebrytende miljøvennlig pMDI-inhalator. Inhalatoren blir tilgjengelig for pasienter med astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) innen utgangen av 2025. Selskapet er det første i legemiddelindustrien som lanserer en løsning for å redusere karbonavtrykket til sprayinhalatorer (pMDI) og som samtidig sikrer pasienten best mulig behandling. Chiesi har tatt mål av seg til å bli karbonnøytralt innen 2035 og mottok tidligere i år B CorpTM-sertifisering som en anerkjennelse av selskapets åpenhet omkring og ansvarlighet for spørsmål knyttet til miljø og sosiale forhold.

Chiesi femårige investeringsplan – til en verdi av 350 millioner euro – skal sikre at de nye løsningene kommer på markedet. Når lansert vil den nye teknologien kunne redusere karbonavtrykket fra pMDI-inhalatorer med 90 prosent[1]. Chiesi har som et ledd i dette arbeidet og for å sikre forsyningen av HFA 152a (1,1-difluoretan), inngått den første kommersielle avtalen på området med den ledende medisinske drivgassprodusenten Koura. Det nye drivmidlet vil minimere karbonavtrykket fra pMDI-er til samme nivå som tørre pulverinhalatorer (DPI)[2]. Chiesi har så langt investert rundt 50 millioner euro i produksjonsanlegg for den nye løsningen, og vil i tett samarbeide med Koura ferdigstille toksikologipakken som internasjonale miljømyndigheter krever. Deretter vil Chiesi gå inn i den neste fasen med klinisk testing.

 – Verken spørsmål om pasientens helse eller spørsmål om miljøet bør ikke være gjenstand for kompromiss. Vi er stolte av å levere både pMDI- og DPI-inhalatorer, og iverksette et avgjørende og ambisiøst tiltak for å sikre at pasientene fortsatt kan ha tilgang til de inhalatoralternativene som best passer deres behov. Samtidig utvikler vi den mest innovative og miljøbevisste løsningen. Å bytte behandling av ikke-kliniske grunner kan ha en negativ innvirkning på pasientenes helse i tillegg til å gi helsevesenet økte kostnader. Vi kan derfor ikke legge miljøansvaret over på de pasientene som trenger behandlingen. I en global klimakrise må vi alle være vårt ansvar bevisst, og jeg oppfordrer andre aktører i bransjen til å bli med, sier Ugo Di Francesco, administrerende direktør i Chiesi Group.


[1] https://bmjopen.bmj.com/content/inhaler-devices-and-global-warming-flawed-arguments

[2] https://www.zephex.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/inh_20171201_0036.pdf

Merknader til redaktører

Om Chiesi: Om Chiesi Group: Chiesi Farmaceutici S.p.A. er et internasjonalt, privateid farmasøytisk selskap med base i Parma, Italia. Chiesi er dedikert til forskning, utvikling og salg av innovative, terapeutiske reseptbelagte legemidler innen respirasjonområdet, neonatologi og sjeldne sykdommer. Chiesi’s innovasjoner inkluderer blant annet det første stamcelleproduktet som er godkjent i Europa og nye alternativer for alvorlige genetiske sykdommer.

Chiesi i Europa: Chiesi er et mellomstort, innovativt europeisk selskap med fokus på pasienten. Selskapet bidrar til  arbeidsplasser og bærekraftig vekst og sysselsetter over 5600 mennesker globalt.  Chiesi’s samlede inntekter var på 1768 mill. EUR i 2018, hvorav 21,6 prosent ble investert i FoU. Chiesi’s strategiske mål for 2019–2024 er å nå en omsetning på 2,5 milliarder euro, dette vil skje gjennom internasjonalisering, invasjon, FoU, personalutvikling og gjennom å integrere to viktige aspekter i driften: digitalisering og bærekraft.

Chiesi i Norden: Totalt er det ansatt 70 personer i Norden hos Chiesi. Av disse jobber 15 personer med forskning og utvikling (FoU). Chiesi har vokst kraftig i Norden i det siste årene og planlegger å ansette ytterligere 10 personer i 2020. I løpet av det kommende året flytter FoU-avdelingen inn i nyrenoverte lokaler i nær tilknytning det Karolinska Instituttet i Stockholm.

Chiesi er en sertifisert B Corp-selskap: Dette er en ny type virksomhet med fokus på balanse mellom  formål og fortjeneste: Med denne sertifiseringen har Chiesi blitt  pålagt å vurdere konsekvenser av beslutningene til sine ansatte, kunder, leverandører, lokalsamfunnet og miljøet. Dette er et ledelsesfellesskap som driver en global bevegelse av mennesker som bruker næringslivet som en styrke til det gode. Det er i dag over 3000 B Corp-sertifiserte organisasjoner over hele verden.

Chiesi er forpliktet til å være karbonnøytralt innen 2035: Selskapets mål ble kunngjort av administrerende direktør Ugo Di Francesco og president Alberto Chiesi i september 2019.

Om Koura: Koura (tidligere Mexichem) er globalt ledende selskap innen utvikling, produksjon og leveranse av fluorprodukter som spiller en viktig rolle i mange menneskers hverdag. Koura er en del av Orbia-fellesskapet som arbeider sammen for å takle noen av verdens mest komplekse utfordringer. Koura er en ledende leverandør av innovative produkter og løsninger på tvers av flere sektorer, inkludert petrokjemi, bygg, transport og telekom. Kouras produkter blir benyttet i en lang rekke bruksområder, deriblant bygging av tettsteder og byer, for å holde hjemmene våre kjølige, maten fersk og til og med i behandlingen av luftveisforhold, og dette gir det medisinske drivmidlet som brukes i 80 prosent av verdens målte doseringsinhalatorer (MDI-produkter). Kouras hovedkontor er i Boston og selskapet driver kommersiell virksomhet over hele kloden med drift i Runcorn (Storbritannia), Mexico, St Gabriel (USA), Toronto, Mumbai, Mihara og Tokyo (Japan).

Om 152a: 152a er et nytt, bærekraftig medisinsk drivmiddel som har vært under utvikling av Koura i flere år for bruk i doseregulerte inhalatorer (MDI-produkter) for behandling av luftveissykdommer som astma og KOLS. Overgang av spray i produkter til 152a vil føre til et redusert karbonavtrykk fra inhalatorer. I tillegg vil det føre til at miljøpåvirkningen av sprayinhalatorer tilsvarer andre såkalte «grønne» inhalatorteknologier som tørre pulverinhalatorer (DPI).

Kontakt

Valentina Biagini

Senior Group Communication Manager

Tel: +39 348 7693 623

Email: v.biagini@chiesi.com

Harriet Barham

FTI Consulting

Tel: +32 474 81 96 29

Email: harriet.barham@fticonsulting.com


Chiesi Farmaceutici är baserat i Parma, Italien, och är en internationell forskningsinriktad koncern med över 80 års erfarenhet inom läkemedelssektorn och finns i 27 länder. Koncernen forskar, utvecklar och marknadsför innovativa läkemedel i respiratoriska sjukdomar, specialvård och sällsynta sjukdomar terapeutiska områden. Koncernens Research & Development-center är baserat i Parma (Italien) och integrerat med sex andra viktiga forsknings- och utvecklingskoncerner i Frankrike, USA, Storbritannien och Sverige för att främja sina prekliniska, kliniska och registreringsprogram. Den svenska forskningsanläggningen fokuserar på biologisk utveckling och ligger på Lidingö men kommer att flytta in till Karolinska Campus under nästa år. Koncernen sysselsätter cirka 5 700 personer varav 70 personer är anställda i de nordiska länderna.


Kontakt


Olav Fromm

VD

o.fromm@chiesi.com

070-4663117