Idag meddelar Chiesi Group (Chiesi), en internationell läkemedelskoncern med fokus på forskning och utveckling, att de integrerar Zymenex i dess nordiska organisation. Zymenex är specialiserade på utveckling av läkemedel för behandling av ovanliga sjukdomar. Integreringen visar på en medveten satsning i Norden på forskning och utveckling men även på marknadsföring av Chiesis befintliga produkter.

– Att samla Chiesi och Zymenex i samma organisation stärker Chiesi-varumärket i Norden och gör oss till en viktig spelare, inte bara inom biologiska behandlingsformer, men också inom medicin för andningsvägar och specialistvård, säger Olav Fromm, VD på Chiesi Pharma AB. Integrationen skapar tillväxtmöjligheter och vi planerar att anställa ytterligare12 medarbetare under 2018 i Norden inom forskning, administration och försäljning

– Vi ser fram emot att bli en fullt integrerad del av Chiesi, säger Nina Herne, Head of Biotech Research and Product Development på Zymenex. Vår organisation och dess unika kompetenser kommer fortsätta ha fokus på att leverera behandlingsformer till patienter vars medicinska behov inom sällsynta sjukdomar inte tillgodosetts. Den nära relationen till Chiesi Pharma AB kommer ytterligare stärka det patientfokus som redan finns i organisationen.

Lamzede® (velmanase alfa) utvecklades ursprungligen av Zymenex på deras forsknings- och utvecklingsavdelning på Lidingö. Velmanase alfa är den första enzymersättande behandlingen för icke-neurologiska yttringar hos patienter med mild till måttlig Alfamannosidos, en extremt ovanlig, progressiv och försvagande sjukdom. De vanligaste symtomen inkluderar förgrovning av ansikte, nedsatt hörsel, försämrad talförmåga, immunbrist, återkommande infektioner, psykologiska symtom samt skelettabnormiteter. Den långsiktiga prognosen för patienterna är generellt dålig, med förkortad livslängd. Velmanase alfa är godkänt för användning i de 31 europeiska länder som täcks in av den Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA). Den första kommersiella behandlingen förväntas äga rum senare i år.Chiesi Farmaceutici är baserat i Parma, Italien, och är en internationell forskningsinriktad koncern med över 80 års erfarenhet inom läkemedelssektorn och finns i 27 länder. Koncernen forskar, utvecklar och marknadsför innovativa läkemedel i respiratoriska sjukdomar, specialvård och sällsynta sjukdomar terapeutiska områden. Koncernens Research & Development-center är baserat i Parma (Italien) och integrerat med sex andra viktiga forsknings- och utvecklingskoncerner i Frankrike, USA, Storbritannien och Sverige för att främja sina prekliniska, kliniska och registreringsprogram. Den svenska forskningsanläggningen fokuserar på biologisk utveckling och ligger på Lidingö men kommer att flytta in till Karolinska Campus under nästa år. Koncernen sysselsätter cirka 5 700 personer varav 70 personer är anställda i de nordiska länderna.


Kontakt


Olav Fromm

VD

o.fromm@chiesi.com

070-4663117