Den 7 maj valdes Malin Strand, Fossilfritt Sverige, till ny styrelseordförande för Energikontoren Sverige. Christel Liljegren, vd för Energikontor Sydost, valdes in som ny ledamot.

- Att få förtroendet att vara ledamot i Energikontoren Sverige känns mycket hedrande", säger Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost, ny ledamot för Energikontoren Sverige samt vice president i FEDARENE - de svenska och europeiska branschföreningarna för energikontor. Att samverka på nationell nivå är oerhört viktigt, fortsätter Christel, det skapar nya möjligheter och stärker stödet på lokal- och regional nivå avseende arbetet med att nå uppsatta energi- och klimatmål och en hållbar utveckling. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med Malin och resten av verksamhetsledarna i den nya styrelsen, avslutar Christel.

Malin Strand, som valts till ny styrelseordförande för Energikontoren Sverige, ser goda möjligheter till synergieffekter mellan sitt nya uppdrag och sin ordinarie tjänst på Fossilfritt Sverige, där hon jobbar med de 21 branschfärdplanerna för fossilfri konkurrenskraft som har tagits fram och som nu går in i en implementeringsfas.

- Det regionala arbetet är jätteviktigt när nationella målsättningar och planer ska genomföras i praktiken och här har energikontoren en viktig roll. Jag ser fram emot att dyka ner i de lokala möjligheterna och samtidigt tillföra kunskap från den nationella nivån, säger hon.

Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för Sveriges 15 regionala energikontor. Energikontoren har en väsentlig roll i arbetet med att driva energi- och klimatarbetet på det lokala och regionala planet och för att nå de regionala målen. Det främsta syfte är att främja energieffektivitet och öka andelen förnybara energikällor. Tillsammans verkar energikontoren för att de nationella målen nås. Föreningen ska genomföra gemensamma insatser för att underlätta energikontorens verksamhet och utveckling.

Energikontor Sydost är en oberoende kompetensresurs utan vinstintresse som ägs av kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Energikontorets uppdrag är att via projekt inspirera, skapa medvetenhet och öka kunskap hos offentlig sektor och andra nyckelaktörer, så att de kan fatta välinformerade beslut och ändra sina beteende i syfte att minska sitt energibehov för el, uppvärmning och transporter samt bidra till att andelen förnybar energi i samhället ökar. Energikontor Sydost är, med sina 30 experter, ett av de största energikontoren i Sverige och har fyra kontor placerade i Kalmar, Karlskrona, Oskarshamn och Växjö.
 

Ordförande: Malin Strand, Fossilfritt Sverige
Vice ordförande: Katarina Delsing, Energikontor Norr
Ledamot: Christel Liljegren, Energikontor Sydost

 

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56