Resultaten i arbetet med att ta fram nya tekniska lösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader är klara och publicerade. Det är två nulägesanalyser, en inventering och en handbok, som nu finns att ladda ner från coolbricks.eu.

Energikontor Sydost och Stockholms stadsmuseum m.fl. deltar under 2011-2013 i EU-projektet CO2OL Bricks. Projektet ska ta fram nya tekniska lösningar för energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ska utveckla gemensamma metoder och strategier som kombinerar varsamma lösningar för hur både målen med energieffektivisering och ett bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan uppnås.

De resultat som nu presenteras är en inventering av den administrativa och rättsliga situationen gällande hantering av kulturarv och energieffektivisering inom Östersjöregionen.

Handboken, som är första resultatet, ger en inblick i de vanligast förekommande metoderna för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom Östersjöregionen. Den fungerar som en jämförelse mellan olika erfarenheter och visar de olika tillvägagångssätten i de deltagande länderna. Genom att hänvisa till denna handbok kan projektdeltagarna börja utveckla gemensamma alternativa förfaranden för renovering för energieffektivitet som använder förbättrad teknik eller nya metoder.

– Resultaten och frågeställningarna ska nu diskuteras på nationell och transnationell nivå med politiker, beslutsfattare och myndigheter i rundabordssamtal och seminarier, berättar Daniel Uppsäll, projektledare på Energikontor Sydost.

Syftet med kartläggningen är att identifiera frågor och ämnen som är betydelsefulla för att kunna uppnå målen för projektet. Projektets mål är att minska energianvändningen i byggnader genom förbättrade uppvärmningssystem och tilläggsisoleringar samtidigt som man vill bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

– Det finns ett behov av särskild know-how för arkitekter, konsulter energi, ingenjörer och hantverkare, säger Daniel Uppsäll.

För mer information, kontakta: Daniel Uppsäll, 0768-61 70 00, daniel.uppsall@energikontorsydost.se

Övriga kontaktpersoner:
Stockholms stadsmuseum: Tomas Örn, +46 8 508 31 556, tomas.orn@stockholm.se
Riksantikvarieämbetet: Therese Sonehag, +46 8 51 91 84 14, therese.sonehag@raa.se
Malmö stad, miljöförvaltningen: Roland Zinkernagel, Tel: +46 40 34 20 79, roland.zinkernagel@malmo.se

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56