Con otros Ojos - på Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Vad tycker du om naturen? Vad vill du använda naturen till? Vad i naturen tycker du är viktigast att bevara? Runt om i världen finns en massa sätt att se på naturen. Kulturen vi lever i formas till stor del av klimatet och av den omgivande naturen. Synen på naturens värde, hur man ska bruka och bevara den, skiljer sig åt världen över.

”Con otros Ojos” ” eller ”Med andra ögon” är ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska Museum och Museo de Historia Natural Alcide d´Orbigny i Cochabamba, Bolivia.

Samtidigt i två olika världsdelar

Med en utställning i Göteborg som presenterar boliviansk natur och en samtidig utställning i Cochabamba som presenterar den svenska, så vill vi visa på två olika kulturers uppfattning och förhållningssätt till naturen. Genom spegling i en annan kultur vill vi låta besökarna se med andra ögon på det egna förhållningssättet. Vi hoppas det skall inspirera till ökat intresse för bevarande av biologisk och kulturell mångfald.

Invigning av utställningen

Utställningen invigs lördagen den 19 november kl. 13 på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Under invigningen blir det musik och färgstark dans med bolivianskt tema.

TIll utställningen kommer vi knyta programverksamhet och fältaktiviteter i naturen, främst anpassade för barn och ungdomar.

Varmt välkommen!

Kontaktperson, mer information:

Kennet Lundin, Göteborgs Naturhistoriska Museum
Tfn: 031-7752442, mobil: 070-5523489

Projektet Con otros Ojos/Med andra ögon stöttas av Statens Kulturråd.

Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45