I rådande situation gällande caronaviruset är det viktigt att ha tillgång till adekvat och aktuell information. Vi har skapat en enkel omvärldsportal och sammanställt några tips om hur ni kan lägga upp en bevakning av corona utifrån de aspekter som är relevanta för er verksamhet.

Här är en omvärldsportal där skapat ett antal agenter för coronarelaterade nyheter. https://www.newsmachine.com/external/covidnytt.html vi kommer arbeta vidare med att lägga till fler relevanta agenter. För den som är intresserad kan man lägga till sin epost och prenumerera på rapporter från valda agenter.

Supportnummer är 08-46 50 53 00 och support@newsmachine.com. Nedan följer ett antal tips.

Peter Braroe VD, och Team NewsMachine 

Skapa en agent 

Gå till agenter i inloggat läge och välj Skapa MediaAgent”. Där skriver ni ett lämpligt namn på agenten.   

Skriv corona* i mittenrutan (AND).  Överväg fler sökord, exempelvis (corona* OR covid*) 

I den första rutan (OR) villkorar ni sökningen, dvs lägger upp de sökbegrepp som måste omnämnas tillsammans med corona* för att det att det ska ge en träff i systemet. Det kan vara ert organisationsnamn, namn på nyckelpersoner eller er verksamhetsort.

Använd gemener när ni skriver in dessa och kom ihåg att sammansansatta satser måste ha situationstecken i början och slutet, till exempel: ”västra götalandsregionen*”. Detta för att agenten ska söka på hela begreppet.    

Använd stjärna* för att sökningen ska träffa oavsett ändelse – vaccin*innebär att sökningen hittar vaccinet, vaccinering, vaccinets osv.  

Under redigera medielista kan ni göra olika inställningar rörande källor. Välj kanal om ni till exempel vill bevaka endast redaktionella medier – välj då Etermedia Web, Ledare & Debatt, Papperstidningar (PDF) X 2 och Web Media. VIKTIGT: När inställningarna är gjorda måste man välja Klar och använd – detta för att valen ska slå igenom.  

När agenten är och alla inställningar gjorda klickar ni Sök och spara, varpå en ruta dyker upp och där klickar ni Sök och Spara igen. Nu är allt klart och ni kan gå tillbaka till inkorgen för att se träffarna genom att välja den nya agenten.    

Exempel på agenter 

Nedan ser ni några exempel på hur sökningar på corona utifrån olika aspekter kan se ut.  Det går att göra mer komplexa sökningar än vad som har beskrivits ovan. Kontakta vår support om ni behöver hjälp med detta eller har andra frågor.  

Exempel #1: Coronabevakning med ekonomisk profil

Coronabevakning med ekonomisk profil

Exempel #2: Coronabevakning med regional profil

Coronabevakning med regional profil

 

Håll hela organisationen informerad 

Tänk att du kan använda vårt verktyg för att hålla hela din organisation uppdaterad. Du kan lägga in fler mottagare, grupper av mottagare som "styrelsen" eller sända till delade adresser som i sin tur går till flera personer.  Alla måste inte heller får resultat från alla agenter. Speciellt om man skapar många agenter går det går bra att koppla Rapporterna till specifika personer internt i organisationen om det skulle vara så det finns medarbetare som är dedikerade till att hantera frågor rörande corona.   

Använd realtidsrapporter 

De flesta av våra kunder får dagliga rapporter på de träffar som sökagenterna har genererat det senaste dygnet.  Vi vill därför påminna om att det går att ställa in rapportfrekvensen så att de skickar flera gånger om dagen eller utifrån mängden artiklar som fångats upp, allt utifrån behov.  

Du kan skapa rapporter som sänder "när det händer" eller "samla i 15 minuter" så får man inte 50 mejl på exempelvis löp. Ett tips även att ställa in så realtidsrapporteringen pausas mellan 23:00 och 06:00 eller valfria tider. Det går även att ställa in så att systemet bara sänder rapporter när antal träffar överskrider ett visst antal under ett visst antal minuter. För den som behöver går det även att få nyhetslarm via SMS.  NewsMachine AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter.


Kontakt


Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

0705-989 449