Daniel Helldén Fotograf/Källa: Philip Lantz

Nya siffror visar på en mycket stark ökning av cyklingen i Stockholms stad. Antalet cykelpassager slog rekord under 2018, exempelvis låg cyklingen i nord-sydlig riktning (Saltsjö-Mälarsnittet) 28 procent över det tidigare rekordåret 2016. Även cyklingen till och från innerstaden har ökat kraftigt, en ökning med 55 procent på tio år och med 98 procent på femton år.

 – Det är mycket positivt att cyklingen ökat kraftigt. Satsningar på förbättrad cykelinfrastruktur har gett avsedd effekt och gjort det enklare att välja cykeln istället för bilen säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Under försommaren 2018 registrerades nästan 86 000 cykelpassager över innerstadssnittet under ett dygn (till och från Stockholms innerstad). Det innebär en ökning på 55 procent på tio år och med 98 procent på femton år. Även cyklingen i ytterstaden har ökat, med rekordsiffror 2018 på cirka 13 000 passager per dygn, vilket är en ökning med 42 procent sedan mätningarna i ytterstaden startade 2011.

 – Med den nya cykelmiljard som den grönblåa majoriteten presenterat så möjliggör vi fortsatta satsningar i hela Stockholm. Det ska vara enkelt att ta cykeln oavsett var i staden du bor, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

De nya siffrorna presenteras på Stockholms stads trafiknämnd 25 april.

 

Trafikutvecklingen för cykling 2018:

  • Cirka 13 000 cykelpassager per dygn i ytterstaden under 2018, en ökning med 42 procent sedan mätningarna startade 2011. Femårsmedelvärdet har ökat från 9 625 passager (2011-2015) till 11 053 (2014-2018)
  • Cirka 86 000 cykelpassager per dygn i innerstaden 2018 under maj och juni. En ökning med 55 procent på tio år och 98 procent på femton år.
  • Cirka 48 700 cykelpassager per dygn i Saltsjö-Mälarsnittet (passager i nord-sydlig riktning vid mätstationerna Skeppsbron, Västerbron, Munkbron och Gröndalsbron) 2018 under maj och juni. En ökning med 60 procent de senaste tio åren.
  • Vid en av stadens mest trafikerade platser för cyklister, Slussen, passerade 31 760 cyklar per dygn under 2018 års mätning. Under 2017 var motsvarande siffra drygt 24 760.
  • Flest passager in till innerstaden görs från Liljeholmsbron och Skanstullsbron, följt av Tranebergsbron och Danviksbron. Samtliga med cirka 10 000 cykelpassager per dygn under maj och juni 2018.

Stockholms stads satsningar på cykelinfrastruktur innebär bland annat:

  • En cykelmiljard under mandatperioden 2015-2018 och en ny cykelmiljard under mandatperioden 2019-2022. 
  • Hittills under 2019 har Trafiknämnden bland annat beslutat om ytterligare 2000 cykelparkeringar, trafiksäkerhetsåtgärder med fokus på cyklister, 10 miljoner kronor för underhåll i befintligt cykelnät och kommer inom kort besluta om nya cykelprojekt där nya cykelstråk ska anläggas separerat från övrig trafik och med högre standard. 
  • När så är möjligt trafiksepareras cykel från övriga trafikslag, vilket ökar framkomligheten och minskar risken för konflikter mellan trafikslagen. 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02