Nu har anmälan öppnat! Missa inte att anmäla ditt skol-, förskole- eller annan typ av offentligt kök till Lilla Ekomatsligan.

I Ekomatcentrums ¨Lilla Ekomatsliga¨ premierar vi de offentliga kök i kommuner och regioner som kan redovisa höga andelar ekologiska inköp. Ekomatcentrum premierar även pedagogiskt arbete med klimatsmart mat eller klimatsmarta matvanor.

Lilla Ekomatsligan vill främja de enskilda ekoinsatserna och lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra förskolor, skolor eller andra kök som tillhör kommuner eller regionenr till att bli bra på ekologisk och klimatsmart mat genom att visa att ekvationen ekologisk mat och begränsad budget går att få ihop.

Lilla Ekomatsligan premierar tre nivåer, grönt, silver och guld;

- Grönt för de som nått minst 25 % ekologiska inköp.
- Silver för de som nått minst 50 % ekologiska inköp.
- Guld till de som nått minst 75 % ekologiska inköp.

Därutöver kommer ytterligare några priser att delas ut; ¨Årets raket¨, "Ekobrödspriset" och ¨Svekomatspriset¨.  Årets raket premierar den skola eller förskola som ökat sin ekoandel mest från 2017 till 2018. Ekobrödspriset delas ut av Polarbröd och går till den skola eller förskola som köpt störst andel ekologiskt bröd och/eller bakat mest ekologiskt bröd under 2018.  ¨Svekomatspriset¨ delas ut av Ekologiska Lantbrukarna och går till den skola, förskola eller äldreboende som köpt in högst andel ekologiska livsmedel av svenskt ursprung. Dessutom delar KRAV ut ett pris till ett KRAV-certifierat kök.

Deltagaravgifter och rabatter
Genom att fylla i denna enkät nominerar du ett kök till Lilla Ekomatsligan. Anmälningsavgiften är 500 kr för per kök. För att stimulera fler till att delta i Lilla Ekomatsligan ger vi de kommuner/regioner som anmäler minst 20 kök mängdrabatt. Kostnaden blir då istället 350 kr per enhet. 
 
Medlemmar
De skolor, förskolor eller äldreboenden som tillhör en kommun/region som är medlem i föreningen Ekomatcentrum på nivå 4, erhåller 30 % rabatt på anmälningsavgiften. Deltagaravgiften blir då 350 kr per anmäld/nominerad enhet oavsett antal anmälda. Utöver rabatten får medlemmar ytterligare en prissänkning vid minst 20 enheter. Avgiften blir då 200 kr per enhet. Följ länken: Ekomatcentrums medlemmar och se om din kommun är medlem i Ekomatcentrum. 
 
Nominer via länk:

https://sv.surveymonkey.com/r/LillaEkomatsligan2019

 
Nomineringen ska vara inne senast den 3:e september 2019.

Ekomatcentrum

Ekomatcentrum – Informationscentrum för ekologiska produkter är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att öka intresset för ekologisk och klimatsmart mat i livsmedelskedjans alla led. Genom samverkan, information och utveckling strävar Ekomatcentrum mot målet ”En hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i alla led”.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30