Idag öppnar nomineringen till Svenska Greenwashpriset 2020 - Sveriges minst attraktiva miljöpris! Under 10 år har priset årligen delats ut till det företag, organisation eller makthavare som anses vara årets största miljöförvillare. Värdiga nomineringar är de som skapat sig en överdrivet grön image med hjälp av vilseledande miljöbudskap. Nomineringen pågår till och med 10 februari. Vem tycker du förtjänar priset 2020?

Svenska Greenwashpriset har delats ut sedan 2010 och har under åren väckt debatt, starka känslor och stort engagemang. Tidigare vinnare har bland annat varit Stora Enso, Miljöpartiets partistyrelse, Svenskt flyg och Centerpartiet.

2019 års vinnare värsta miljöförvillare var Preem för deras planer på en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil, vilket kommer att göra Preem till Sveriges största utsläppare av koldioxid samtidigt som Preem beskriver att deras verksamhet bedrivs med utgångspunkt att bevara miljön för framtida generationer och att deras tankstationer är laddade med grön talloljediesel.

Vad har du sett för exempel på grönmålning under året? Vem/vilka tycker du platsar i gruppen och är värdig Svenska Greenwashpriset 2020? Var med och påverka vilka som kommer med i röstningen under våren! Nomineringen startar idag och avser verksamhetsåret 2019.

Greenwashing är att framställa något som bättre för miljön än vad det i själva verket är eller att leda uppmärksamhet från något dåligt till något som ser ut att vara bra för miljön. Du kan läsa mer om vad greenwashing är här

Maila din nominering med motivering till greenwash@jordensvanner.se senast 10 februari och du kan nominera flera gånger!

För ytterligare frågor, kontakta Charlotte Lundqvist, projektsamordnare för Kampanj och påverkan, Jordens Vänner på 031-12 18 08  eller charlotte.lundqvist@jordensvanner.seJordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt