Idag öppnar nomineringarna till Svenska Greenwashpriset 2019 - Sveriges minst attraktiva miljöpris! Priset delas årligen ut till det företag, den organisation eller den makthavare som anses vara störst miljöförvillare under året. Värdiga nomineringar är de som skapat sig en överdrivet grön image med hjälp av vilseledande miljöbudskap. Nomineringen pågår till och med 1 mars.

Svenska Greenwashpriset har delats ut sedan 2010 och har under åren väckt debatt, starka känslor och stort engagemang. Tidigare vinnare har bland annat varit Stora Enso, Miljöpartiets partistyrelse, Svenskt flyg och Centerpartiet. Vem/vilka tycker du platsar i gruppen och är värdig Svenska Greenwashpriset 2019? Var med påverka vilka som kommer med i röstningen under våren! Nomineringen startar idag och avser verksamhetsåret 2018. Arbetet sker med stöd från Konsumentverket, och den årliga prisceremonin äger rum under Almedalsveckan i Visby.

Greenwashing är att framställa något som bättre för miljön än vad det i själva verket är eller leda uppmärksamhet från något dåligt till något som ser ut att vara bra för miljön. Du kan läsa mer om greenwashing här. 

Maila din nominering med motivering till greenwash@jordensvanner.se senast 1 mars

För ytterligare frågor, kontakta Charlotte Lundqvist, projektsamordnare för Kampanj och påverkan, Jordens Vänner på 031-12 18 08  eller charlotte.lundqvist@jordensvanner.seJordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt