Vad blir följderna av avfallsutredningen, som presenterades i fjol? Kommer kommunerna att få huvudansvaret för insamlingen, med bättre förutsättningar att förbättra landets avfallshantering? I skrivande stund vet vi inte så mycket, men hoppas att frågetecknen ska rätas ut vid Avfall Sveriges årsmöte i Växjö.

Den nya avfallspolitiken och följderna av avfallsutredningen är givetvis högaktuella frågor när drygt 600 personer från hela landet samlas för avfallsbranschens största årliga möte. Bland inbjudna talare finns Mattias Johansson (c), stabschef, Miljödepartementet samt riksdagsledamöterna Christer Akej (m), Helena Leander (mp) och Johan Löfstrand (s).

Vi får också ta del av den alldeles färska statistiken över hushållsavfall i Sverige. Hur ser trenden ut? Har avfallsmängden sjunkit eller är den på väg upp? Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist ger besked.

I anslutning till konferensen visar ett 30-tal av Avfall Sveriges företagsmedlemmar upp sina senaste produkter och tjänster på den traditionella Avfall Sverige-utställningen. Det är här branschens nyheter visas först!

Årsmötet hålls i Växjö Konserthus med start kl 9.00 den 28 maj, mötet avslutas kl. 13.00 den 29 maj. Utställningen pågår 9.00-17.00 den 28 maj. Programmet hittar du på http://www.trippus.se/eventus/userfiles/39730.pdf

Anmäl deltagande till kommunikationschef Anna-Carin Gripwall via mail till acg@avfallsverige.se eller telefon 070-662 61 28 senast den 27 maj.

Mer information

Kommunikationschef Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige,

Renhållningschef Per Gunnarsson, Växjö, tel 070-379 53 11Bifogade filer

 prm_vxj_2013.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20