Den 15 april besöker Dalai Lama Södertörns högskola. Studenter kommer att inbjudas till hans föreläsning ”A Human Approach to World Peace”. Dalai Lama har valt att besöka lärosätet på grund av dess mångkulturella profil och ambitioner att verka för integration och förståelse i samhället.

I april kommer Dalai Lama till Sverige på ett tredagarsbesök. På förmiddagen den 15 april besöker han Södertörns högskola för att möta studenter vid högskolan.

Dalai Lama har fått ett flertal inbjudningar inför sitt tionde besök i Sverige. Han valde att acceptera inbjudan från Södertörns högskola.  I den betonades utbildningarnas mångkulturella inriktning och högskolans profil, vilket väckte intresse från hans sida.

- Södertörns högskola satsar på att ge utbildning av hög kvalitet och på att öppna för kontakter mellan människor med olika kulturell bakgrund, vilket i förlängningen kan spela en viktig roll i skapandet av fredliga relationer, berättar rektor Moira von Wright. Flera av högskolans utbildningar och forskningsprojekt kretsar kring konfliktlösning utifrån en föreställning att arbetet för världsfreden börjar med dig och mig.

Vid besöket kommer Dalai Lama att komma i kontakt med en stor grupp unga människor med intresse för de frågor han anser mest angelägna. Flera utbildningar vid högskolan har mångkulturell inriktning och lärarutbildningen är den enda i Sverige med interkulturell profil.

- Det är oerhört glädjande att Dalai Lama valt att komma till Södertörns högskola och föreläsa inför våra studenter, säger Rebecka Lettevall, prorektor vid Södertörns högskola. Jag har under processen förstått att han uppskattar vår profil liksom möjligheten att möta en stor grupp ambitiösa unga med framtiden framför sig. Jag tror också att vårt projekt KonfliktSmart har haft viss betydelse. Det känns hedrande att han på detta sätt vill bidra till våra studenters utbildning.

Integration genom utbildning
Södertörns högskola är belägen i Flemingsberg i södra Stockholm. Med sin geografiska placering och lyckade satsningar på attraktiva mångvetenskapliga utbildningar har högskolan ökat andelen studenter i södra stockholmsområdet markant.

Högskoleverket gav i somras Södertörns högskola rätt att examinera doktorander inom fyra forskningsområden, vilket gör att högskolan nu har rätt att ge utbildning på både grund-, avancerad och forskarnivå.

Kontakt
Eleonor Björkman, presskontakt vid Södertörns högskola: 08-608 50 62, 070-286 13 32 eller eleonor.bjorkman@sh.se.

Vid Dalai Lamas besök vid Södertörns högskola kommer ett visst antal platser att avsättas för media, dessa ska dock bokas i förväg eftersom föreläsningen i första hand riktar sig till studenter vid Södertörns högskola.

Intresseanmälan om deltagande kan lämnas till högskolans presskontakt, gärna via e-post. Fördelning av platser till media görs under våren. Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453