En skolledare i Dalarna tjänar i genomsnitt 47 900 kronor i månaden. Det är nära 5 000 kronor mindre än medellönen i landet. Och flyttar skolledaren till Stockholm kan årslönen öka med runt 130 000. Lönesiffrorna publiceras idag av Sveriges Skolledarförbund. Den visar också att löneökningen för skolledarna i Dalarna var 3,4 procent, mindre än den genomsnittliga ökningen i landet på 4,1 procent.

En skolledare i Dalarna tjänar i genomsnitt 47 900 kronor i månaden. Det är nära fem tusen kronor mindre än medellönen i landet. Och flyttar skolledaren till Stockholm kan årslönen öka med runt 130 000.

Lönesiffrorna publiceras idag av Sveriges Skolledarförbund. Den visar också att löneökningen för skolledarna i Dalarna var 3,4 procent, mindre än den genomsnittliga ökningen i landet på 4,1 procent.

- Jag är mycket oroad över lönerna i Dalarna, säger Jan-Erik Andrén, ordförande för Sveriges Skolledarförbunds region Värmland-Dalarna.

- Lönerna måste upp, annars står vi inför en rekryteringskris. Kontinuitet i skolans ledning är också viktig för skolans utveckling.

Farhågan om svårigheterna att rekrytera nya skolledare delar han med förbundets ordförande Matz Nilsson.

- Nu måste landets huvudmän ta tag i den här frågan. Vi ser också att det så kallade ansvarsavståndet minskar. Skolledaren ska ha minst 25 procent mer i lön än sina medarbetare. Idag ser vi att lärare tjänar nästan lika mycket, eller till och mer än skolledare. Det är inte acceptabelt.

Mer info: Jan-Erik Andrén, ordförande för Sveriges Skolledarförbunds region Värmland-Dalarna 072-572 40 97

Förbundsordförande Matz Nilsson 070-332 53 99

Frågor om statistiken, Monika Elowson, 070-967 62 06Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207