I januari startar en ny halvtidskurs på Dalslands folkhögskola i Färgelanda. Mitt liv – mitt val är ett lugnt första steg för unga som vill tillbaka till studier eller arbetsmarknaden. Fokus ligger på att bygga upp sin självkänsla och ta reda på hur man behöver leva sitt liv för att må bra.

Grunden till kursen har lagts genom att Dalslands folkhögskola deltar i Vi-projektet, som fokuserar på unga som står utanför arbete och studier. Europeiska socialfonden är medfinansiärer och totalt 34 verksamheter, till exempel Bengtsfors, Färgelanda och Dals-Eds kommuner, samverkar. Inom projektet har man märkt att det kan finns ett behov av lugnare kurser för unga som varit utan sysselsättning en längre period.

– Att börja studera på heltid kan vara ett stort steg att ta. Mitt liv – mitt val är en halvtidskurs, där målet är att ta reda på hur man behöver leva sitt liv för att må bra och känna motivation, säger Charlotte Day, biträdande rektor på Dalslands folkhögskola i Färgelanda.

Under kursen utvecklas deltagarna tillsammans i en liten grupp. Stor vikt ligger på att stärka den egna självkänslan. Folkhögskolan ordnar sedan många år tillbaka kursen Livslinjen, som fokuserar på deltagarnas egna, personliga utveckling. Här har man sett att gruppen är oerhört viktig.

– Vi kan nog alla känna igen oss i känslan av att vilja ändra tankemönster och beteenden, men att tycka att det är svårt att genomföra förändringarna i praktiken. Genom gruppen kan deltagarna stötta och motivera varandra. Det gör det lättare att aktivt arbeta med de förändringar som man vill  genomföra i sitt eget liv, säger Charlotte Day.

Charlotte Day
Biträdande rektor
Dalslands folkhögskola
tel: 0705-261466
e-post: eva.day@vgregion.se

Om Dalslands folkhögskola
Dalslands folkhögskola finns i Färgelanda och Trollhättan. Huvudman är Västra Götalandsregionen, som också förvaltar fem andra folkhögskolor.

Om Vi-projektet:
Vi-projektets syfte är att förbättra förutsättningarna för att unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska komma närmare arbetsmarknaden. 34 organisationer samverkar i projektet, som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Kontakt


Anders Ahlström

Förvaltningschef

anders.ahlstrom@vgregion.se

076-775 48 40