Stiftelsen Dansens Hus har en central funktion för samtida dans och visar både internationella och nationella gästspel. Statskontorets analys av Dansens Hus och användningen av det statliga bidraget visar att stiftelsen behöver bli mer öppna med hur de arbetar för att leva upp till regeringens riktlinjer.

Stiftelsen Dansens hus får statliga bidrag årligen. Under 2019 uppgick det stödet till 24,4 miljoner kronor. Statskontoret bedömer att stiftelsen i allt väsentligt lever upp till regeringens riktlinjer för statsbidraget. Dansens Hus bjuder in etablerade koreografer och aktörer som lockar en bred publik, men gör även satsningar som vänder sig till en smalare publik.

Statskontorets analys visar att Dansens Hus behöver bli mer transparent när det gäller beskrivningen och redovisningen av sin verksamhet för regeringen. Dansens Hus bör också bli tydligare på vilka grunder man gör urvalet av gästspel till sina scener. 

– En stiftelse styrs inte av offentlighetsprincipen på samma sätt som en myndighet. Samtidigt är det viktigt att Dansens Hus tydliggör sin verksamhet och sina ståndpunkter gentemot andra aktörer, däribland de offentliga bidragsgivarna som står för cirka 70 procent av stiftelsens intäkter” säger Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör på Statskontoret.

Statskontoret bedömer även att Dansens Hus bör undersöka hur det nuvarande stödet till koreograferna kan utvecklas, exempelvis genom att tydliggöra vilken typ av stöd som de kan erbjuda, eller att göra stödet mer långsiktigt. Stiftelsen bör även utveckla sitt arbete med att sprida dans till publik i andra delar av landet.

Läs rapporten Verksamheten vid Stiftelsen Dansens Hus - En analys av det statliga bidraget 

Kontakt:
Pia Brundin, utredare Statskontoret, tel. 08-454 46 12, e-post: pia.brundin@statskontoret.se  

Statskontoret - myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen. Vi främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26