I rapporten Därför håller inte bostadsplanerna på Bromma påstår Stockholms Handelskammare att det inte är möjligt att bygga 50 000 bostäder på Bromma flygplats. Miljöpartiet har genom visionsdokumentet Bromma Parkstad visat vilken enorm markresurs som flygplatsen innebär samtidigt som att flyget som går till och från Bromma kan dirigeras om till Arlanda. Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms Stad, menar att rapporten från Stockholms Handelskammare lyfter utmaningar som finns oavsett var man bygger i Stockholm.  

- Jag välkomnar Stockholms Handelskammares rapport som lyfter flera utmaningar som vi möter när vi nu bygger mer bostäder i Stockholm. Precis som förs fram i rapporten behöver vi ha snabbare planprocesser, bygga fler hyresrätter och bygga i kollektivtrafiknära områden, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms Stad.

- Samtidigt är det märkligt att Handelskammaren menar att Bromma är ett avlägset perifert område där det inte går att bygga och sälja bostäder. Här skulle jag vilja att Stockholms Handelskammare förklarar hur de tänker, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms Stad.

Stockholms Handelskammare påstår vidare att exploateringstalen inte har något med Miljöpartiets arkitektritningar att göra och att 50 000 bostäder inte får plats på Bromma utan att det blir för trångt mellan husen. Exploateringstal är hur mycket total markyta som tas i anspråk delat med den totala golvytan.

- Expolateringstalen för Bromma Parkstad blir ungefär 3. För vissa delar av Södermalm ligger talet på 2,5 och för Hagastaden sägs exploateringstalet vara 4 så här tror jag att Stockholms Handelskammare och jag har olika uppfattningar om hur tätt vi kan bygga i Stockholm, säger Daniel Helldén (MP).

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE

Cecilia Engström
0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02