Bromma flygplats är ingen förutsättning för tillväxt utan snarare tvärtom, något som hämmar Stockholms tillväxt och riskerar att skada stockholmarnas hälsa. De höjd-, säkerhets- och bullerrestriktioner som följer av Bromma flygplats hindrar Stockholm från att bygga högre byggnader och fler bostäder i hela Stockholms stad.

-  Fyra av sju partier i Stockholms stad är positiva till en avveckling av Bromma flygplats. De flesta partier inser idag att Bromma flygplats är en bromskloss som hämmar Stockholms utveckling och hindrar Stockholm från att bygga fler bostäder, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

-  Vi vill höja blicken och se nya lösningar som gör att Stockholm både klarar av att bygga 150 000 bostäder samtidigt som vi värnar stockholmarnas hälsa, säkerhet, parker och grönområden, säger Daniel Helldén (MP).

-  I dag råder det brist på byggbar mark i Stockholm. Istället för en flygplats i en tät stadsmiljö vill Miljöpartiet i stället bygga en ny stadsdel - Bromma parkstad med minst 50 000 bostäder och upp till 30 000 arbetsplatser, säger Daniel Helldén (MP).

Läs mer om Bromma parkstad

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se

PRESSEKRETERARE
Cecilia Engström
0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02