Lögdeälven är ett av flera vattendrag som restaureras för att skapa bättre levnadsmiljöer. Fotograf/Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

Den 3-4 september anordnar de fyra nordliga länsstyrelserna en träff i Västerbotten med Havs- och vattenmyndigheten för att prata om vilka möjligheter men också utmaningar man står inför i arbetet med fysisk vattenvård i Sverige.

Intresset för vattenvård i Norrland är idag större än någonsin. Miljöeffekter från skogsbruk, vattenkraft, påverkan av flottningsepoken och försurning är några av orsakerna till att man inte når god status i många vattendrag. Nu möts de fyra nordliga länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten i en två dagar lång träff för att diskutera hur miljöproblemen ser ut i vatten i norra Sverige.

Framtidens planer diskuteras

Under träffen kommer man att lyfta hur situationen ser ut i dagsläget men också ge sin bild över vattenvården i Norrland – och peka på vilka insatser som behövs göras framöver.

– Vatten i form av älvar, sjöar och hav är en väldigt viktig del av naturen och miljön i vår del av landet som vi behöver värna om. Vi har kommit långt i arbetet med vattenvård och har flera pågående men också planerade vattenvårdsprojekt i de nordliga länen, men det finns mycket kvar att göra för att skapa ännu bättre förutsättningar för både djur, människor och natur, säger Roger Vallin, projektledare för älvsrestaureringsprojektet ReBorN vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Exkursion vid Lögdeälven

Representanter från länsstyrelsernas ledning, bland annat Västerbottens landshövding Magdalena Andersson, kommer finnas på plats under exkursionen som hålls i Högåker vid Lögdeälven, en av platserna där arbetet med ReBorN pågår.

– Den här länsöverskridande träffen är ett viktigt tillfälle för de fyra nordliga länsstyrelserna att tillsammans lyfta hur viktigt det är att lägga resurser på att ta hand om våra vatten. Samtalen med länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten handlar inte bara om de utmaningar som finns kring miljö och påverkan som vi står inför, utan också vilken stor potential som finns, säger Västerbottens landshövding Magdalena Andersson.

 

Kontakt:

Roger Vallin, projektledare ReBorN
Tel: 010-225 43 65
roger.vallin@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson, miljökommunikatör
Tel: 010-225 43 74
linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41