I dag redovisar Naturvårdsverket en första uppföljning av Sveriges nya klimatmål. Dagens lösningar räcker en bra bit på vägen, men ytterligare åtgärder behövs. Då kan Sverige nå målen till 2030.

̶ Vår analys visar att dagens beslutade och planerade styrmedel kommer leverera betydande utsläppsminskningar, men ytterligare åtgärder behövs för att underlätta investeringar i fossilfria lösningar och göra det enklare för hushåll och företag att fatta klimatsmarta beslut, säger Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Statistiken för 2016 visar att de totala utsläppen inom Sveriges gränser var 52,9 miljoner ton. Utsläppen minskade med 1,6 procent mellan 2015 och 2016. Totalt har utläppen minskat med 26 procent sedan 1990.

Sett till det nationella etappmålet fram till 2030, som omfattar utsläppen utanför EU:s handelssystem, minskade utsläppen med fyra procent det senaste året och har minskat med 30 procent sedan 1990. Alltså är vi ungefär halvvägs till målet på minus 63 procent. Nyckeln för att komma ända fram är att vi samtidigt når riksdagens transportmål.

̶ Viktigast i närtid är att snabba på elbilsintroduktionen och öka andelen biodrivmedel samt öka bränsleeffektiviteten. För att nå målen på längre sikt behöver klimatfrågan redan nu styra samhällsplaneringen i allmänhet och transportplaneringen i synnerhet, säger Stefan Nyström, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket presenterar också statistik för den svenska konsumtionens klimatpåverkande utsläpp. Den visar på i stort sett oförändrade nivåer sedan 90-talet.

För mer information:
Se och hör kort intervju med Stefan Nyström

Rapporten ”De nya svenska klimatmålen i sikte”  

Klimatstatistiken

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Nyström, chef klimatavdelningen, 010- 698 15 23, 070-844 88 75, stefan.nystrom@naturvardsverket.se

Tea Alopaeus, klimathandläggare styrmedelsanalys, 010- 698 13 56, tea.alopaeus@naturvardsverket.se

Johannes Morfeldt, klimathandläggare statistik, 010- 698 10 39, johannes.morfeldt@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63