Migrationsverket har de senaste två åren upphandlat runt 450 tillfälliga leverantörsboenden – varav det idag finns 58 kvar. De ska nu avvecklas mellan januari och juni nästa år.

 − De upphandlade boendena har varit en välkommen men också tillfällig lösning, säger Kenneth Karlsson, chef på Migrationsverkets boendesektion.


I takt med att färre asylsökande söker sig till Sverige har behovet av boenden minskat. Därför fortsätter Migrationsverket att avveckla de tillfälliga asylboenden som upphandlats de senaste åren. Idag finns 58 tillfälliga boenden kvar.

− Nu återgår vi till att ha främst våra egna boenden, det är både stabilare och mer ekonomiskt. De upphandlade boendena har varit en välkommen men också tillfällig lösning, säger Kenneth Karlsson.

Avveckling i fem etapper
Avvecklingen sker i fem etapper mellan januari och juni 2018. I första etappen fram till sista januari avvecklas tre boenden i Gotlands, Norrbottens och Västernorrlands län. De senast upphandlade och dyraste boendena avvecklas först, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Övriga boenden kommer att avvecklas i någon av etapperna fram till juni 2018.

− Vilka boenden och hur många som avvecklas i varje etapp är inte bestämt just nu. Vi avvecklar stegvis för att ge utrymme åt ett ändrat behov av boendeplatser under våren, säger Kenneth Karlsson.

Migrationsverkets övriga boenden
Migrationsverket kommer även att avveckla lägenhetsboenden och vissa kollektiva boenden under 2018. Det sker i takt med den aktuella prognos där antal personer i boendesystemet antas gå från cirka 35 000 till cirka 20 000 under 2018.

Läs tidigare nyhet
Så fortsätter Migrationsverket avvecklingen av boendeplatser under 2018


Antal boenden och platser per region (november 2017):
Nord: 23 (2 740)
Mitt: -
Sthlm: 1 (123)
Öst: 22 (2 292)
Väst: 10 (1 097)
Syd: 2 (602)
Totalt: 58 (6 854)

Så påverkas de boende
Den som flyttar från ett boende som avvecklas kommer så långt det går att erbjudas en ledig boendeplats i samma kommun, annars i samma region eller en annan del av landet. Den som fått beslut om uppehållstillstånd får en plats i den anvisade kommunen.

Läs mer
Så här går det till vid en avveckling

Frågor och svar om avveckling av boenden

Frågor och svar om avveckling av boendenMigrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.