Borrhålslagrets tätt sittande borrhål skapar förutsättningar för aktiv säsongslagring av kyla och värme. Under vintern tas värmen ur berget som då kyls ned några grader. Det nedkylda berget kan sedan användas som källa under sommarhalvåret för produktion av komfortkyla. Används normalt för större fastigheter och industrier. Några bra exempel är IKEA i Karlstad, Uppsala och Helsingborg. Fotograf/Källa: Geotec

"Förmågan att hantera och dra nytta av elektricitet måste anses som ett av mänsklighetens största framsteg. El öppnar upp för stora möjligheter och anses av många som en viktig lösning på vägen mot ett fossilfritt samhälle".

Det skriver Johan Barth idag tillsammans med Bo Normark, Per Eliasson, Bo Nordell, Bo Olofsson, Olof Andersson, Lars J Nilsson och Jan-Erik Nowacki i en debattartikel i Dagens Samhälle.

- Trots att geoenergin är ett högeffektivt alternativ i förhållande till de flesta andra energisystem, bestraffas den hårt i debatten på grund av att den klassificeras som eldriven. Den utväxling geoenergin ger kommer inte fram. Och i grund och botten handlar det om marginalelsteorin, säger Johan Barth, VD för Geotec och Svenskt Geoenergicentrum.

De övriga författarna är har djupa kunskaper inom energiområdet och är väl insatta i energisystemet. Enligt dem är marginalelsteorin både begränsande och kontraproduktiv samt att man bör betrakta geoenergin för vad den är: En av Sveriges viktigaste och största källor till förnybar energi!

Artikeln hittar Du härGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00