Svensk Fjärrvärme och Göteborgs Energi kräver i en debattartikel i Göteborgsposten att Boverkets byggregler måste ändras då de anses motarbeta fjärrvärme och gynna värmepumpar. Ett märkligt resonemang som leder till monopolsituationer och, i praktiken, planekonomi, svarar Johan Barth på Geotec tillsammans med Signhild Gehlin på Energi&Miljötekniska föreningen, i en replik i dagens GP.

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme och Lotta Brändström, vd Göteborgs Energi, uppmanar Boverket att ändra byggreglerna. De menar att Boverket motarbetar fjärrvärmen och gynnar värmepumpar. Detta är ett märkligt resonemang.

Ulrika Jardfelt och Lotta Brändström tycks ha uppfattningen att Boverkets myndighetsuppdrag är att gynna en distributions- och teknikform, fjärrvärme, framför andra energikällor. Vi har svårt att se att detta skulle vara ett myndighetsuppdrag i en fri demokrati. Argumentationen andas en övertro på den egna tekniken med baksidan att grundläggande demokratiska rättigheter glöms bort.

Boverkets uppdrag är att sätta regler och mål som vi alla ska uppnå när vi bygger och renoverar. Sedan är det upp till marknaden att ha lösningar som uppfyller reglerna och når målen. Fjärrvärme kan vara en sådan lösning. Geoenergi – ibland utvunnen med värmepumpar, ibland utan – är en annan. Artikelförfattarna skriver att det är ett problem att nuvarande regler gynnar individuella lösningar. Fjärrvärme kan vara en utmärkt lösning, förnybar geoenergi en annan. Konkurrensen tjänar både fastighetsägarna på och i den här jämförelsen även miljön!

Det är varken Boverkets eller någon annan myndighets uppgift att tala om för medborgarna vilken energikälla eller tekniklösning de ska välja. Myndigheterna har inte som uppgift att gynna fjärrvärme på andra lösningars bekostnad. Besinna därför er hänförelse av fjärrvärmens förträfflighet. Även fjärrvärme har baksidor – något som försvinner i aggressiviteten mot det starkaste alternativet – geoenergi. Fastighetsägaren måste ha möjlighet till eget energival, utan att Boverket ska införa regler som leder till monopolsituationer och, i praktiken, planekonomi.

Johan Barth, vd Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

Signhild Gehlin, generalsekreterare Energi&Miljötekniska föreningen

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.888860-fjarrvarme-ska-inte-fa-en-egen-graddfil

 

Svensk Fjärrvärmes och Göteborgs Energis debattinlägg:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.886097-nya-byggregler-ett-hot-mot-fjarrvarmenGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00