Stockholms tingsrätt gav förra måndagen Växjö kommun rätt att tvångsansluta villaägare till sitt eget fjärrvärmenät. I en debattartikel idag i Svenska Dagbladet uppmanar Geotec tillsammans med flera företrädare för byggbranschen Konkurrensverket att överklaga domen.

Det handlar om ren och skär konkurrensbegränsning. I vårt tycke är det så nära ett sovjetstyre man kan komma. Det är en rättsskandal att tingsrätten bortser från de konsekvenser domen kommer att få: ett carte blanche för samtliga kommuner i Sverige att göra likadant och låsa in kunderna i de egna fjärrvärmenäten.

Det som är förödande med domen är att den enskilde fråntas rätten att själv avgöra vilken lösning som är bäst, billigast och mest miljövänlig.

Vi uppmanar därför alla nuvarande, blivande och drömmande villaägare och fastighetsägare att göra uppror mot detta utslag av överförmynderi från kommunernas sida.

Läs hela debattartikeln på Svenska Dagbladet debatt.Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00