Geoenergi är ett fullgott förnyelsebart energialternativ. Det har nu Miljööverdomstolen tydligt slagit fast i en principiellt viktig dom i en tvist mellan IKEA och Uppsala kommun.

I en debattartikel i dagens Uppsala Nya Tidning ifrågasätter Johan Barth, vd på Geotec, Uppsala och andra kommuners inställning och agerande, där man nekar tillstånd till geoenergianläggningar på tveksamma grunder och försvårar marknadens fria val.

Tvisten i Uppsala mellan kommunen och IKEA har gällt den geoenergianläggning som företaget har investerat i för att få förnybar värme och kyla till varuhuset. Trots att IKEA fick rätt på alla punkter i Miljödomstolen tog kommunen ärendet vidare till Miljööverdomstolen där kommunen led ett svidande nederlag strax efter påsk.

– Tyvärr är det inte första gången som kommunen sagt nej till geoenergi med hänvisning till att den lokalproducerade fjärrvärmen skulle vara ett bättre miljöalternativ. Flera bostadsrättsföreningar i Uppsala är också drabbade, säger Johan Barth.

– Fjärrvärme är i många fall bra och elenergin från kraftvärmeverken behövlig. Men Sverige har inte råd med sovjetstatsfasoner. Alla typer av förnybar energi och smart energilagring måste kunna få vara valbar och användas som ett alternativ, skriver Johan Barth.

– Därför är det hög tid att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tar de kommuner i örat som agerar för att begränsa konkurrens, valfrihet och en mångfald av energilösningar som tillsammans hjälper oss mot ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Miljööverdomstolens beslut är av principiellt mycket stor betydelse för svenska företag och den förnyelsebara energimixen i framtiden. Domen går inte att överklaga.

Läs hela debattartikeln här: http://www.unt.se/debatt/kommunen-emot-valfrihet-1330204.aspxGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00