Geotec

I en debattartikel idag i tidningen Ny Teknik skriver Geotec om lågenergihus.

I rapporten "Lågan" från Sveriges Byggindustrier framkommer att endast några enstaka procent av nybyggda fastigheter klarar kraven för lågenergihus. Majoriteten av fastighetsbeståndet förbrukar betydligt mer energi - köpt energi - än vad dagens gränser tillåter.

Med geoenergi går det oftast att sänka mängden köpt energi drastiskt. Byggnaden kan därefter många gånger klassas som lågenergibyggnad men framförallt förbrukar man mindre av samhällets resurser eftersom tekniken använder gratis och förnybar energi lokalt i marken.

- Att geoenergilösningar ofta innefattar en eldriven värmepump är inget argument mot geoenergin. Forskning visar att elanvändning inte bara är en viktig del av, utan också nödvändig, för att öka användningen av förnybar energi i samhället, säger Johan Barth, VD för Geotec och Svenskt Geoenergicentrum.

Debattartikeln i Ny Teknik hittar Du härGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00