Det kommunala energibolaget Öresundskraft i Helsingborg har gjort ett märkligt utspel där man i ett pressmeddelande går till attack mot geoenergin i form av bergvärme och bergkyla.

Genom att hänvisa till Svensk Fjärrvärmes årsrapport ”Lokala miljövärden 2010” kablar Öresundskraft ut följande helt felaktiga och ogrundade budskap:

”Fjärrvärme (har) en primärenergifaktor på 0,3. Den är alltså mycket resurssnål jämfört med till exempel en bergvärmepump på 0,6.”

Primärenergifaktorer används för att ta hänsyn till de förluster som uppstår vid produktion och distribution av energi fram till en fastighet. Ju lägre faktor, desto mer resurseffektiv.

Pressmeddelandet från Öresundskraft avser dock endast Helsingborg. Om vi tar Västerås som exempel ligger det nätet på 0,65. Att påstå att fjärrvärme generellt skulle ha en primärenergifaktor på 0,3 är alltså rent påhitt.

Var de får primärenergifaktorn 0,6 för bergvärmepumpar ifrån är oklart. När vi frågar Energimyndigheten får vi följande svar: “När det gäller primärenergifaktorer är Energimyndighetens officiella hållning att det inte är meningsfullt att beräkna sådana. Det vi kan säga om primärenergifaktorn för bergvärmepumpar är att 0,6 inte är ett orimligt värde.”

Låt gå för det. Då kan vi ju enkelt konstatera att geoenergin är mer resurseffektiv än fjärrvärmen. I Västerås.

Vi vill också lyfta fram vad Energimyndigheten säger i ämnet: ”En värmepump med hög verkningsgrad och krav på att driftelen producerats med låga utsläpp av koldioxid kan vara bättre än fjärrvärme om värmen från fjärrvärmeverket delvis kommer från fossila bränslen.”

Varför slår företrädare för ett bra energialternativ ned på ett annat bra förnybart alternativ med tveksamma miljöargument?

Att kommunen äger Öresundskraft och därför helst ser att kommuninvånarna och näringslivet köper fjärrvärme istället för att installera geoenergi har såklart inget med saken att göra. Att man bygger in kunderna i en monopolsituation utan möjlighet att påverka priserna är säkert heller ingen orsak. Och vi kan inte drömma om att kommunen vill skapa opinion för att lättare kunna neka bygglov för geoenergi med argumentet att fjärrvärme är ett bättre miljöval.

Öresundskraft, vad menar ni egentligen med ert utspel? Ni har möjligen, men bara möjligen, fog för påståendet lokalt i Helsingborg. Men ni formulerar er medvetet på ett sätt så att jämförelsen ska framstå att gälla för Sverige generellt. Det tycker vi är ohederligt och inte minst väldigt märkligt.

När en bra energilösning slår ner på en annan, utan att ha fog för sina påståenden, kan resultatet bara bli osäkerhet hos allmänheten. Det gynnar knappast utvecklingen mot ett hållbart och fossilfritt samhälle.

Johan Barth

VD Geotec, Svenska Borrentreprenörers BranschorganisationGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00